دوشنبه, 19 بهمن 1394          
بروشورهای انتشارات
طرح ملی کهاب - 940725
اندازه پرونده : 6517625 bytes     |
اداره پژوهش، توسعه و فناوری
اندازه پرونده : 1140836 bytes     |
سامانه هوشمند سوخت
اندازه پرونده : 942943 bytes     |
رویکرد جدید شرکت در رابطه با توسعه جایگاه های سوخت
اندازه پرونده : 262222 bytes     |
امور بین الملل
اندازه پرونده : 383330 bytes     |
International Affairs
اندازه پرونده : 284654 bytes     |

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در يك نگاه

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سال 1307 (1928ميلادي) تشكيل شده و بيش از 85 سال است كه  در امر تامين و توزيع فرآورده هاي نفتي كشور فعاليت دارد.

اين شركت با دارا بودن حدود 8900 نفر پرسنل سازماني، 37 منطقه (عمدتاً در مراكز استان ها)، 230 ناحيه (در مراكز شهرستان ها)، 92انبار ذخيره سازي فرآورده هاي نفتي با ظرفيت بيش از 5/12 ميليارد ليتر، 49 مركز سوختگيري هواپيمايي و مديريت و نظارت بر بیش از 3000 جايگاه عرضة بنزين و نفتگاز، بیش از 1996 جايگاه عرضه سوخت  CNG و حدود 12 هزار دستگاه نفتكش و گازكش و همچنين استفاده از مخزن دارهاي راه آهن، خطوط لولة انتقال فرآورده و كشتي هاي سوخت رسان، روزانه بيش از 250 ميليون ليتر انواع فرآورده هاي نفتي را در سراسر كشور توزيع مي نمايد.

اين شركت به منظور پاسخ گويي به بازار مصرف داخلي و بين المللي، توسعة امكانات ذخيره سازي و توزيع،  فعالیت خود را با  احداث 9 انبارنفت جديد و 59 دستگاه مخزن با ظرفيت 1/6 ميليارد ليتر در 22 محل آغاز نموده تا ظرفيت ذخيره سازي فرآورده هاي نفتي را به 18 ميليارد ليتر برساند كه بخشي از اين طرح ها تاکنون به بهره برداري رسيده است  و مابقي نيز در حال اجرا است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای تأمین و توزیع فرآورده های نفتی در سراسر کشور از امکانات و تأسیسات زیر بهره می گیرد:

·         37 منطقه

·         230 ناحیه

·         92 انبار ذخیره سازی

·         3030 جایگاه عرضه ی فرآورده های نفتی

·         1996 جایگاه عرضه ی گاز (CNG )

·         49 مرکز سوخت گیری هواپیمایی

·         12000دستگاه نفتکش و گازکش برای حمل فرآورده های نفتی و گاز مایع

·         تأسیسات ذخیره سازی چهار فرآورده ی عمده با ظرقیت 7/12 میلیارد لیتر

 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از لحاظ ساختار سازمانی دارای 9 مدیریت (منابع انساني، امور مالی، بازرگانی، برنامه ریزی، تأمین و توزیع، سامانه ی هوشمند سوخت، عملیات، مهندسی و طرح ها و مدیریت CNG ) و 8 واحد بلافصل (بهداشت، ایمنی و محیط زیست، امور حقوقی، بازرسی فنی، پژوهش و توسعه، حراست، حسابرسی داخلی، روابط عمومی، کمیسیون مناقصات) می باشد.

استفاده از فناوري های پيشرفته و روزآمدسازي كلية فعاليت هاي عملياتي و اداري با هدف احراز رتبة اول در صنعت توزيع فرآورده هاي نفتي در سطح منطقه، از جمله برنامه هايي است كه اين شركت به طور جدي به آن توجه دارد .

مدیریت منابع انساني
حفظ و ارتقاء جایگاه نیروی انسانی شرکت با تکیه بر منزلت و کرامت انسانی در راستای اجرای استراژی های شرکت و نیاز سنجی، تأمین و ارائه خدمات مطلوب به کلیه کارکنان اعم از خدمات رفاهی، آموزشی، پرسنلی و ... از مهمترین اهداف این مدیریت می باشد.

اهم وظایف این مدیریت به شرح زیر است:

·         اطلاع رسانی مناسب به کارکنان شاغل در شرکت و آگاه ساختن آنان از مقررات اداری و استخدامی.

·         تلاش جهت تأمین بهداشت مطلوب برای کارکنان در محیط های اداری.

·         برقراری حسن تفاهم، هماهنگی و افزایش بازده کار در حد مطلوب و جلوگیری از اتلاف منابع نیروی انسانی و مادی و رسیدگی به شکایات و بررسی مشکلات کارکنان.

·         ارتقای سطح علمی کارکنان شرکت از طریق برگزاری دوره های آموزشی.

·         ارائه ی خدمات رفاهی، اجتماعی و ورزشی به کارکنان.

·         تعیین حقوق، دستمزد، ترفیعات و مزایای کارکنان و نظارت بر اجرای آن.

·         برنامه ریزی و تأمین نیروهای متخصص و مورد نیاز در سطح شرکت به منظور ارتقاء سطح کیفی.

·         تدوین برنامه های مکانیزه برای تهیه ی آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه ی آن به مراجع مختلف.

·         خدمات رسانی به ایثارگران و حفظ کرامت و شأن ایشان.

سازمان مدیریت منابع انساني دارای یک معاونت و سه واحد بلافصل به نام های روابط کار و مددکاری اجتماعی، هماهنگی و بررسی مقررات اداری و استخدامی، هماهنگی دارو و درمان و اداره های آموزش، خدمات اداری و اجتماعی، امور کارکنان و تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی می باشد.

مدیریت امور مالی

مسئولیت کلیه ی عملیات مالی شرکت، اعم از برنامه ریزی و پیگیری سیاست های مالی، عملیات حسابداری، عملیات ذیحسابی، تهیه ی صورت های مالی و ترازنامه های سالانه، تعیین بهای تمام شده ی فرآورده ها، بودجه بندی برای تمامی مدیریت ها، اداره های ستادی و مناطق تابعه، کنترل هزینه ها و نظارت مالی بر طرح های عمرانی و سرمایه ای و تأمین وجه مناطق و ... بر عهده ی مدیریت امور مالی است.

ساختار و تشکیلات سازمانی مدیریت امور مالی به شرح زیر می باشد:

مدیر امور مالی:

مسئولیت برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر تمامی عملیات مالی شرکت و ارائه ی صورت های نهایی مالی جهت تصویب در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت را بر عهده دارد.

ارکان مدیریت:

1.       مدیر امور مالی

2.       معاون مدیر در حسابداری مالی

3.     معاون مدیر در حسابداری عمومی

واحد های تحت نظر مستقیم مدیر امور مالی عبارتند از:

1.       اداره ی بودجه و کنترل هزینه ها

2.       متصدی هماهنگی مقررات و روش های مالی

3.       اداره ی کنترل عملیات مالی مناطق

4.       حسابداری مدیریت

 

معاون مدیر در حسابداری مالی:

مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر تمامی عملیات مالی مرتبط با واحد های تابعه، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای صحیح روش ها و مقررات و دستورالعمل ها ی مالی در بخش حسابداری مالی واحد های ستادی و مناطق عملیاتی و نواحی تابعه و همچنین تهیه و تنظیم صورت های نهایی مالی و ارائه ی آن به مدیر امور مالی را بر عهده دارد.

واحد های تابعه ی معاون مدیر در حسابداری مالی عبارتند از:

1.حسابداری مشتریان

2.حسابداری دفاتر کل

3.حسابداری اعتبارات بانک و بیمه

4.حسابداری فرآورده ها

5.حسابداری صادرات فرآورده های نفتی

معاون مدیر در حسابداری عمومی:

مسئولیت برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت عالیه بر حسن اجرای ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مالی در بخش حسابداری عمومی واحد های ستادی و مناطق عملیاتی و نواحی تابعه، نظارت عالیه بر حفظ دارایی های ثابت و جاری، نظارت بر صحت کلیه اسناد مالی و مانده حساب ها به منظور ارائه در تهیه و تنظیم صورت های مالی سالیانه بر عهده این معاونت است.

واحد های تابعه ی معاون مدیر در حسابداری عمومی عبارتند از:

1.حسابداری کالا و انبار

2.حسابداری کارکنان

3.حسابداری پیمان ها

4.حسابداری حمل و نقل

5.خزانه داری

6.سندرسی

بودجه و کنترل هزینه ها:

مسئولیت تعیین و اعلام خط مشی و سیاست گذاری نظام بودجه های جاری و سرمایه ای و تأمین منابع داخلی و...،  تهیه حساب صورت های سود و زیان و در نهایت تأمین نقدینگی بر اساس بودجه های مصوب شرکت.

کنترل عملیات مالی:

مسئولیت بررسی و کنترل کلیه حساب های مالی ستاد و مناطق و نظارت در تهیه گزارشات مکانیزه.

حسابداری مدیریت:

مسئولیت برنامه ریزی و کنترل و نظارت بر تهیه گزارشات مربوط به قیمت تمام شده کلیه فرآورده های نفتی و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی و عملکرد سود و زیان.

متصدی هماهنگی مقررات و روش های مالی:

مسئول مطالعه،تحقیق و پژوهش مستمر به منظور تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش های مالی و مدیریتی موجود و بروز رسانی آن.

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی، مشتمل بر سه حوزه، بازرگانی داخلی (فروش فرآورده های نفتی)، بازرگانی در تدارکات و امور کالا (خرید9 و بازرگانی خارجی (صادرات) بوده و مسئولیت هماهنگی و اجرای تدوین روش های راهبردی و خط مشی کلی فروش، الگوهای قیمت گذاری، شناسایی و ایجاد ساز و کار مناسب بر روند مصرف فرآورده ها، تقویت مکانیسم های انگیزشی و ایجاد بسترهای لازم در فرآیند عملیات عرضه ی فرآورده ها، تعیین الگوهای نوین در ساخت و بهبود ایمنی نقاط عرضه و بهره گیری موثر از فناوری های جدید، گسترش شبکه ی توزیع و فروش در سراسر کشور و نقاط صفر مرزی، کنترل و نظارت و تنظیم بازار مصرف انواع فرآورده، طرح و تنظیم نیاز صنایع در بخش خوراک و انرژی، انجام عملیات فروش اعتباری شامل انواع فرآورده های نفتی به مصرف کنندگان دولتی و غیر دولتی، نیروهای مسلح، نیروگاه های وزارت نیرو و فروش سوخت هوایی به شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی و عرضه ی فرآورده های نفتی در بورس کالا را بر عهده دارد. همچنین انطباق و بهینه کردن فعالیت های شرکت در مدیریت عرضه و تقاضا، توزیع، نظارت بر فعالیت واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی، تهیه و تدارک کالاهای مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای و تجهیز طرح های توسعه ای شرکت، با اقتصادی ترین روش ها و حمایت از ساخت داخل از دیگر وظایف این مدیریت است.

تشکیلات سازمانی مدیریت بازرگانی به شرح ذیل است:

الف: معاونت مدیر بازرگانی در فروش فرآورده های نفتی

1.امور بازرگانی فرآورده های عمده

2. امور بازرگانی فرآورده های ویژه

3.اداره بررسی اقتصادی و قیمت گذاری

4.امور بازرگانی سوخت های دریایی (فروش داخلی )

5.اداره فروش اعتباری

ب:معاونت بازرگانی در امور کالا

1.ادارات خرید داخلی و خارجی

2.بررسی منابع و ساخت داخل

3.عملیات کالا

4.طبقه بندی و سیستم های مکانیزه

5.نظارت و کنترل کالا

ج: معاونت بازرگانی خارجی

این معاونت شامل چهار اداره ذیل می باشد:

1.اداره بازاریابی صادرات فرآورده های نفتی

2.اداره واردات و معارضه (سواپ) فرآورده های نفتی

3.اداره بانکرینگ

4.اداره قراردادها و اعتبارات اسنادی

معاونت بازرگانی خارجی یکی از مهمترین حوزه های بازرگانی، وظیفه هماهنگی صادرات، شناخت بازارهای هدف و بازاریابی جهت صادرات فرآورده های نفتی، سوآپ و واردات فرآورده با توجه به نیاز کشور، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر فروش انواع سوخت های دریایی به کلیه شناورهای داخلی و خارجی در مناطق ساحلی جنوب و شمال کشور و اجرای عملیات سوخت رسانی در دریا به کشتی ها و شناورها (Bunkering ) توسط بخش خصوصی را بر عهده دارد.

فعالیت های بین المللی مديريت بازرگاني

1.  صادرات فرآورده هاي نفتي: 

چگونگي ورود و نحوه گسترش و تعميق حضور در يك بازار از اهميت بسزائي برخوردار است، روش هاي بازار يابي و توزيع كه معمولا به واسطه قوانين، سنن و ضرورت ها تعيين و تحميل مي شود، مي تواند حتي در دو كشور همسايه نيز از تفاوت هاي زيادي برخوردار باشد. در اين راستا شركت ملي پخش فــرآورده هاي نفتي ايران با بكارگيري مديران و كارشناسان مجرب، متعهد و مصمم، مزيت هاي رقابتي، منابع كافي اعم از نيروي متخصص، امكانات فني، مخازن ذخيره سازي، امكانات حمل و نقل كار آمد و منابع مالي در زماني كوتاه موفق به حضور در بازارهاي نفتي در كشورهاي مختلف از جمله ژاپن، كره جنوبي، چين، سنگاپور، امارات متحده عربي، آفريقا و همچنين در كشورهاي همسايه از قبيل ارمنستان، نخجوان، عراق و افغانستان گرديد، اين در حالي است كه بازارهاي بين المللي نفتي در دو سال گذشته بدليل ركود شديد اقتصادي شاهد تحولات عظيمي بودند.

با توجه به رویکرد وزارت نفـت، شـــرکت ملــی پـخش فرآورده های نفتی ایران با برخورداری از ساز و کارهای مناسب در عرصه حمل و نقل فرآورده های نفتی در قدم اول، از سال 1386 عهده دار عرضه فرآورده های تولیدی پالایشگاه های کشور در بازارهای بین المللی گردید. نتيجة عملكرد شركت در اين بخش منجر به صادرات مقدار 343 هزار تن متریک فرآورده شامل گوگرد، نفتگاز و نفت سفيد به کشورهای همسایه در سال 1386 شد.

با بازنگری در فرآیند صادرات و ارتقا دانش و تجرییات مرتبط و اضافه شدن فرآورده های دیگری از جمله نفت كوره، نفتاي سنگين و سوخت هواپیما به لیست فرآورده های صادراتی، در سال 1387 حجم صادرات به مقدار 5/3 میلیون تن متریک فرآورده افزایش یافت.

در سال 1388 با توجه به تشدید رکود ایجاد شده در بازارهای بین المللی پولی و مالی، با انجام تمهیدات وتدابیر ویژه و استفاده از مزیت نسبی، حجم صادرات در سقف 5/3 ميليون تن متریک حفظ گردید. فرآورده های صادر شده در این سال عبارت بودند از نفتكوره، نفتا، نفتگاز، نفت سفيد، سوخت هواپيما، بنزين و گوگرد که به کشورهاي همسایه و شرق آسیا ارسال گردید.

روند صادرات فرآورده های نفتی، علیرغم تغییرات و شرایط خاص موجود در عرصة بین المللی، در سال 1389 نیز ادامه يافته و انواع فرآورده هاي نفتي شامل نفتا، نفتگاز، نفت سفيد، گوگرد و گازمايع به كشورهاي مختلف به تناسب شرايط بازار صادر گرديد. در اين سال در نتيجه خودكفا شدن كشور در امر توليد بنزين و عدم نياز به واردات آن و همچنين توسعه شبكه برق كشور، حجم فرآورده هاي نفتي مازاد جهت صادرات كاهش يافته و به حدود يك ميليون تن رسيده است. در سال 1390 باوجود اعمال محـدوديت هاي بيشتـر در عرصه بين المللي در حـوزه معاملات نفتـي بر ايران، حجم صادرات نسبت به سال قبل افزايش چشمگيري داشته و به 95/1 ميليون تن متريك انواع فرآورده هاي نفتي شامل نفتا، نفتگاز، نفت سفيد، گوگرد، بنزين و سوخت جت به ارزش تقريبي 9/1 ميليارد دلار رسيده است. با تشديد روزافزون تحريم هاي بين المللي در حوزه مبادلات نفتي عليه ايران و محدوديت هاي مالي و بانكي، تا پايان سال 1391 صادرات انواع فرآورده هاي نفتي شامل نفتا، نفتگاز و گوگرد به حدود 889 هزار تن به ارزش تقريبي 823 ميليون دلار رسيده است.

2.  سوخت رساني به كشتي ها (Bunkering ):

با افزايش مصرف سوخت هاي فسيلي در جهان، منطقه خاورميانه به يكي از مناطق مهم و كليدي براي تأمين انرژي در جهان تبديل شده است و سالانه هزاران كشتي اقيانوس پيما وارد خليج فارس مي شوند و اين مسئله منطقه خليج فارس را به يكي از پر تردد ترين مناطق دريايي جهان تبديل نموده است. اين حجم بالاي تردد، ارائه خدمات به كشتي هاي عبوري را به يكي از مهم ترين زمينه هاي ارزآوري و اشتغال زائي صنايع دريايي تبديل ساخته و ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي ويژه در منطقه استراتژيك خليج فارس مي تواند سهم زيادي از اين منافع را نصيب خود كند. زيرا مرزهاي طولاني مشترك آبي با كشورهاي خليج فارس، فاصله كوتاه بنادر و جزاير جنوبي كشور با خطوط دريايي، گذر اجباري كليه كشتي هاي ورودي خليج فارس به مقصد كشورهاي منطقه از سواحل جنوبي كشور، ايران را در شرايط برتري نسبت به كشورهاي حوزه خليج فارس قرارداده است. فاصله كوتاه بنادر ايران تا آبراه هاي بين المللي منطقه و بالاخص تنگه هرمز، اين جذابيت را براي كشتي هاي عبوري فراهم مي كند كه بدون تغيير مسير با قدرت مانور مناسب سوخت مورد نياز خود را در شمال خليج فارس دريافت و به سفر دريايي خود ادامه دهند. شرکت ملی پخش عمليات بانكرينگ را با كمك بخش خصوصي در آبهاي بندرعباس راه اندازي نمود و در سال 1386 با توسعه اين صنعت ميزان فروش نفتكوره بانكرينگ را به رقم يك ميليون تن رساند. در سال 1387 اين رقم به 2/2 ميليون تن رسيد و در سال 1388 ميزان فروش به 4/3 ميليون تن افزايش يافت. در سال 1389 عليرغم تحميل محدوديت هاي بين المللي بر كشور عزيزمان ايران، شركت ملي پخش توانست آثار محدوديت هاي مذكور را كاهش داده و ميزان فروش نفتكوره بانكرينگ را در سطح 4/2 ميليون تن نگه دارد. همچنين شركت ملي پخش در سال 1390 علیرغم تشدید محدودیت های بین المللی حدود 2/2 میلیون تن نفتکوره بانکرینگ به فروش رسانده است و با توجه به ظرفيت هاي موجود در ايران و افزايش ميزان تقاضاي نفتكوره بانكرينگ در خليج فارس و درياي عمان در نظر دارد در آینده با كمك بخش خصوصي فعاليت در زمينه سوخت رساني و خدمات جانبي به كشتي ها  را در كليه بنادر جنوبي كشور توسعه دهد. در سال 1391 به منظور توسعه صنعت بانكرينگ در كشور ضمن شناسايي و معرفي شركت هاي جديد و فعال در اين حوزه، فروش نفتكوره و نفتگاز بانكرينگ به حدود 1836 يك ميليون و هشتصدو سي و شش هزار تن ميليون تن رسيده است.

3.سوآپ فرآورده های نفتی

سوآپ عبارت است از واردات فرآورده در يك نقطه مرزي كشور و مصرف آن در داخل و در قبال آن صدور فرآورده با همان مشخصات از مرز خروجي ديگر. سوآپ فرآورده يكي از فعاليت هاي عمده شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران بوده كه در بردارنده منافع بسياري براي شركت مي باشد:

-   تامين بخشي از نياز نیروگاه های كشور و مردم به فرآورده هاي نفتي در مناطق شمال، شمال شرق و غرب كشور

-   صرفه جويي در هزينه هاي حمل و نقل فرآورده از مبادي توليد به مناطق اشاره شده

-  آزاد شدن بخشي از ناوگان حمل و نقل فرآورده و امكان استفاده از آن در بخش هاي ديگر به منظور تسريع و تسهيل در امر سوخت رساني

-   كسب درآمد براي شركت از طريق دريافت حق سوآپ (هزينه جابجايي)

-   صادرات فرآورده هاي مازاد بر نياز داخل به عنوان معوض و جلوگيري از انباشت آن در مخازن شركت

شايان ذكر است از سال 1386 عمليات سوآپ شامل فرآورده هاي نفتكوره و بنزين بوده كه عمدتاً از كشورهاي آسياي ميانه (مرز شمالي) جهت مصرف نيروگاه نكا منطقه ساري يا از كشور عراق (مرزهاي غربي) جهت مصرف نيروگاه هاي سهند تبريز، بيستون كرمانشاه و مفتح همدان صورت پذيرفته و معوض آن از بنادر جنوبي كشور صادر گرديده است.

 

آمار سوآپ نفت کوره از سال 1386 تا پایان سال 1391 

 

 

سال

منطقه مشهد

منطقه ساري

جمع (تن)

86

140,730

141,799

282,529

87

152,959

139,972

292,931

88

168,605

123,111

291,716

89

300,980

111,873

412,853

90

75,138

108,442

183,580

91

57000

103000

160000

جمع

886,880

720,346

1,607,226

مديريت برنامه ريزي

مدیریت برنامه ریزی فعالیت اجرایی خود را رسما از اواسط سال 1382 آغاز کرده است. برنامه ریزی و تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و بلند مدت در کلیه ی امور مربوط به تأمین، توزیع، انتقال، ذخیره سازی فرآورده های نفتی، خصوصی سازی، طرح ها و چروژه های اقتصادی، برنامه های مالی، بهینه سازی مصرف انرژی در راستای برنامه های پنج ساله ی توسعه ی کشور، حداکثرسازی بهره وری شرکت، تهیه و تنظیم موازنه ی تولید،مصرف، واردات و صادرات فرآورده های نفتی در انطباق با الگوی عرضه و تقاضای انرژی، تدوین مدل های کاربردی جهت بهینه سازی عرضه و تقاضای انرژی، بررسی فنی / عملیاتی / اقتصادی طرح ها و پروژه های سرمایه ای شرکت در زمینه ی احداثف توسعه و بازسازی و جمع آوری تأسیسات و اولویت بندی اجرای ان ها با توجه به بازده عملیاتی و توجیه اقتصادی طرح ها، مطالعه و تجزیه و تحلیل مالی طرح ها و پروژه ها و همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هماهنگی در تأمین اعتبار پروژه ها، تدوین برنامه های کلی بهینه سازی مصرف انرژی، تعیین خط مشی و بازنگری در نظام توزیع، انتقال، سیاست گذاری در زمینه ی روش های جذب سرمایه ی بخش خصوصی در احداث پروژه ها، تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد و انجام ارزیابی عملکرد شرکت در قالب اجرای سیاست های خصوصی سازی، مقایسه و تحلیل شاخص های مصرف فرآورده های نفتی، تهیه برنامه ی استراژیک و تدوین سند چشم انداز، تنظیم اهداف کلان و خرد، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی، مطالعه و بررسی سیستم های اجرایی حاکم و شناسایی حلقه های فرآیندی فاقد ارزش افزوده و اجرای مدل های تعالی سازمانی و سیستم ها و استانداردهای مدیریت کیفیت، استفاده از علوم و فنون و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT در خصوص پیشبرد اهداف سازمان، مکانیزاسیون سیستم های فنی/ عملیاتی/ مالی/ بازرگانی/ اداری، پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های رایانه ای شرکت، از اهم وظایف این مدیریت بشمار می رود.

ساختار سازمانی: 

این مدیریت از لحاظ ساختار سازمانی دارای دو معاونت و سه اداره ی بلافصل به شرح زیر است:

معاون مدیر در برنامه ریزی:

-    اداره ی برنامه ریزی طرح ها و بررسی های اقتصادی

-    اداره ی برنامه ریزی و کنترل مصرف

-    اداره ی برنامه ریزی و کنترل برنامه های حمل و نقل

   اداره ی طرح ها و برنامه های مالی و بودجه

معاون مدیر در خدمات رایانه و آمار و اطلاعات:

-    واحد سیستم های نرم افزاری

-    واحد زیرساخت شبکه

-    واحد اتوماسیون اداری و صنعتی

-    مرکز اطلاعات مدیریت

ادارات بلافصل مدیریت برنامه ریزی:

-   اداره ی بررسی و تنظیم اهداف و خط مشی ها

-    اداره ی طرح ها و برنامه ریزی بهینه سازی مصرف انرژی

-    اداره ی مهندسی کیفیت و بهره وری

سامانه مرکزی مانيتورينگ برخط  انبارهاي نفت

با توجه به گستردگی شرکت پخش و لزوم دسترسی سریع و برخط به اطلاعات عملیاتی، طراحی و پیاده سازی سامانه مرکزی مانیتورینگ انبارهای نفت با استفاده از تکنولوژیهای جدید در مدیریت برنامه ریزی انجام گرفت كه در اين سيستم اطلاعات انبارهاي نفت بصورت برخط  تجميع مي گردد و ضمن ارائه گزارشهای متعدد آماری، کارشناسی و مدیریتی از محموله های ارسال شده از انبارهای نفت، محموله های رسیده شده در انبارها و مراکز معرف، نمایش محموله های معوق و بین راهی و همچنین موجودی لحظه ای مخازن فرآورده های انبارهای نفت از اطلاعات آن در ساير سيستمهاي عملياتي و كاربردي شركت از قبيل: حسابداری فرآورده هاي نفتي ، اطلاع رسانی محمولات ارسالی به مشتريان ، اطلاع رساني به نيروگاهها و گزارشات برخط مديريتی استفاده گردد.

سامانة فروش اينترنتي سوخت (niopdcsell.com.www)

این سامانه به جهت کاهش مراجعه مشتریان متقاضی فرآورده های نفتی به مراکز فروش مناطق و نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در سال 1387 با استفاده از خدمات بانکهای کشور طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی گردید. این سیستم علاوه بر تسهيل خريد فرآورده هاي نفتي براي مشتريان و کاهش هزاران سفر درون و برون شهري از گردش نقدي ميلياردها تومان پول در كشور جلوگيري مي نمايد. دسترسي سريع، صرفه جوئي در مصرف سوخت، امكان كنترل 24 ساعته و تسهيل ارائه خدمات به ساير بخشها از مزاياي دیگر اين سامانه است.

سامانة تجارت آسان  ( .www.tejaratasan.ir)و (mogas.tejaratasan.ir)

اين سامانه از سه زیر سیستم 1- سامانه درخواست فرآورده های نفتی 2- سامانه مدیریت توزيع نفت سفید خانوارها 3- شناسايي مصرف كنندگان جزء بخش کشاورزی تشكيل شده است.

1.  سامانة درخواست فرآورده های نفتی

اين سامانه به منظور مدیریت تخصيص سهمیه و توزیع فرآورده های نفتی در سال 1388 طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی گردید که بر اساس آن، مشتریان متقاضی دریافت فرآورده های نفتی، ضمن مراجعه به سامانه مورد اشاره درخواست  خود را ثبت و سپس این درخواست پس از تائید سیستمی سازمان متولی ذیربط و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و ارسال به فروشندگان مجاز، قابل تحویل خواهد بود.

اين سامانه ضمن کاهش مراجعه مشتریان متقاضی فرآورده های نفتی به نواحی مختلف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، در راستاي تكريم ارباب رجوع با عدم مراجعه حضوري پياده سازي گرديده است. كاهش سفرهاي درون شهري و برون شهري، كاهش ترافيك و مصرف سوخت، دسترسي آني به آمار و اطلاعات و نظارت مستقيم بر فعاليت ها از مزاياي مهم اين سامانه مي باشد.

2.  سامانة مدیریت توزيع نفت سفيد خانوارها

اين سامانه، از سال 1389 با شناسايي خانوارها با استفاده از بانك داده مركز آمار، جهت توزيع سهمية نفت سفيد خانوار به صورت الكترونيكي وبه صورت كنترل شده و يكنواخت در سراسر كشور آغاز به كار كرده است و تاكنون بيش از 7/4 میلیون خانوار در اين سامانه ثبت نام نموده اند و حدود 5/2 میلیون خانوار کالا برگ دریافت نموده اند.

3.  سامانة شناسايي مصرف كنندگان جزء بخش کشاورزی (agri.niopdc.ir)

اين سامانه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دستور رییس جمهورمحترم جهت شناسايي دقیق ماشين آلات و كاربردهای کشاورزی دركل كشور راه اندازی و با برقراری ارتباط آن با سامانه درخواست فرآورده های نفتی و جلوگيري از دريافت تكراري سوخت راه اندازی شده است.

سامانه گزارشات پویا: مبتنی بر حواله های صادره فروش

فروش فرآیند محوری شرکت است و گزارشات متنوع مربوط به آن برای مجموعه ذینفعان از اهیمت بسیار بالایی برخوردار است. طیف وسیع ذینفعان و تعدد پارامترها و متغیرها، ایجاد سامانه گزارشات پویا را به یک ضرورت تبدیل کرده است. این ضرورت در مرکز اطلاعات مدیریت تشخیص داده شده و در همین ارتباط پروژه توسعه سامانه گزارشات پویا در دستور کار مرکز قرار گرفت و فاز اول آن که مربوط به ارائه گزارشات پویا بر اساس حواله های صادره فروش بود در اسفند 89 به بهره برداری رسید.

سامانه گزارشات پویا: تجزیه فروش

قدم بعدی مرکز در توسعه سامانه گزارشات پویا (هوش تجاری)، ایجاد امکان تهیه گزارشات اختصاصی چند بعدی با استفاده از یک رابط کاربری آشنا، با دسترسی و امکان استفاده آسان بود. برای این منظور پس از بررسی گزینه های ممکن، نرم افزار Microsoft Excel به عنوان یک نرم افزار آشنا و با قدرت بسیار بالا در ارائه انواع گزارشات چند بعدی در قالب جداول بزرگ و امکان اتصال به انباره های داده از منابع مختلف انتخاب شد. حاصل فعالیت همکاران مرکز در نهایت منجر به ایجاد سامانه گزارشات پویای تجزیه فروش  گردید که به مشتریان امکان تهیه انواع گزارشات چند بعدی اختصاصی با استفاده از نرم افزار Excel را می دهد.

پایگاه اینترنتی تعیین نرخ مسیرهای حمل و نقل

در حال حاضر هیچ گونه سیستمی جهت ثبت مسیرها و نظارت بر روی صحت اطلاعات درج شده وجود ندارد. بنابراین اطلاعات وارد شده توسط رابط حمل و نقل منطقه به سیستم های انبار منطقه دچار نقصان و اشتباهاتی می گردد که در سیستم پرداخت کرایه منجر به عدم پرداخت بار موردنظر به دلیل اشتباهات انجام شده میشود. در سامانه مورد نظر اطلاعات تمامی مسیرها درج و  پس از تأیید توسط اداره محترم حمل و نقل پیمان زمینی به سیستم انبار منتقل خواهد گردید. شایان ذکر است که انتقال اطلاعات مسیرها پس از  ادغام با اطلاعات مشتریان و  پیمانکار قابل قبول جهت حمل بار به ازای هر مشتری انجام خواهد شد. با ایجاد سامانه اینترنتی مسیرها مشکلات مربوط به عدم درج کدهای مسیرها و مشتریان حذف خواهد گردید.

پایگاه اینترنتی ناوگان حمل و نقل

یکی از مجاری توزیع فرآورده های نفتی در سطح کشور، ناوگان حمل جاده اي می باشد که با استفاده از وسایل حمل خود نظیر نفتکش ها به انتقال فرآورده ها می پردازد. مالكيت ناوگان مزبور، خصوصي و يا با پرداخت تسهيلات پيش پرداخت كرايه حمل شركت و از طريق واگذاري، تحت پیمان های مختلف میباشد.

در حال حاضراطلاعات پیمانکاران و وسایل حمل در سامانه اینترنتی ناوگان حمل و نقل ایجاد و با تأیید اداره حمل و نقل پیمان زمینی به سیستم انبار به صورت روزانه انتقال پیدا میکند. شایان ذکر است که با وجود سامانه مذکور مشکلات مربوط به عدم درج صحیح شماره پلاک وسایل حمل و پیمانکاران که منجر به عدم پرداخت کرایهها به هنگام میگردید حذف گردیده است.

سیستم جامع پرداخت كرايه حمل و نقل پیمانکاران مواد نفتی

الف) وضعیت کنونی

1-سیستم پرداخت کرایه چهارمواد

محاسبات مربوط به پرداخت کرایه نفتكشهاي تحت پيمان شركت پخش (چهار مواد اصلي)  و انواع گزارشهاي مربوطه در حال حاضر از سیستم پرداخت کرایه تحت سيستم مركزي شركت نفت» ، و چندین سیستم تسهیلاتی مبتنی بر وب و ویندوزی استفاده میشود. برنامه هاي كاربردي در اين سيستم شامل چهار برنامه سيستم انبار، سامانه جامع پرداخت كرايه، سیستم ویندوزی پرداخت کرایه پیمانکاران و سيستم پرداخت كرايه TA تحت سيستم مركزي شركت نفت مي باشد. نمای  کلی فرآیند پرداخت کرایه پيمانكاران نفتكش ها در شکل زیر نشان داده شده است.

با دریافت اطلاعات بارها از انیارهای نفت از طریق سامانه ی اینترنتی پرداخت کرایه و پس از اعتبارسنجی که هر 24 ساعت یکبار انجام میپذیرد، اطلاعات مشمول پرداخت كرايه برای هر منطقه/ناحيه حسابداري در اختیار مناطق 37 گانه قرار خواهد گرفت. پس از مراجعه پیمانکار به حسابداري منطقه/ناحيه مربوطه و تأیید بارهای مربوطه عملیات proof و summary انجام پذيرفته و در صورت تاييد شدن، فايل نهايي به ستاد ارسال و به سيستم مركزي تغذيه و برای هر منطقه/ناحيه حسابداری، صورتحسابی تولید میگردد که مبلغ کرایه پیمانکار را محاسبه مينمايد. این سیستم همچنین گزارشات مدیریتی، مالیاتی، لینک مالی، گزارش عملکرد و... را تولید مینماید.

2-سیستم پرداخت کرایه راه آهن

يكي از مجاري انتقال فرآورده هايي چون نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره و نفت كوره سبك، خطوط حمل و نقل ريلي ميباشد. مخزنداران ريلي به صورت پيماني با شركت همكاري مینمایند. پرداخت كرايه و انواع گزارشات مرتبط با پيمانكاران، توسط سيستم ريلي پردازش و توليد مي گردد. پس از پردازش اطلاعات بارنامه ها، انواع گزارشات: سياهه، سند روزنامه، گزارش صورت ماليات، گزارش صورت بانك، گزارش CTL و گزارش عملكرد پرداخت قابل دریافت خواهد بود. همچنین گزارش عملكرد، تحت برنامه مجزايي بر اساس اطلاعات بارنامه ها در واحد نرمافزار توليد مي گردد.

3-سیستم پرداخت کرایه گاز مايع

يكي ديگر از وسايل حمل فرآورده، گاز كش ها مي باشند. پرداخت كرايه و انواع گزارشات مرتبط با پيمانكاران شركتهاي موزع، در اين سيستم پردازش و توليد مي گردد. همچنين تمامي عمليات موجود در سيستم پرداخت كرايه راه آهن، در اين سيستم نيز انجام مي پذيرد.

ب) وضعیت جدید: پایگاه اینترنتی جامع پرداخت کرایه حمل و نقل

در حال حاضر تمامی عملیات اعم از ویرایش اطلاعات بارنامه های مشکل دار جهت پرداخت کرایه، بچ بندی، گرفتن سیاهه و ... در سیستم پرداخت کرایه فعلی انجام می گیرد. با عنایت به غیر خودکار بودن فرآیند موجود پایگاه اینترنتی پرداخت کرایه حمل و نقل با هدف برخط شدن پرداخت کرایه پس از رسید بار در مقصد توسط کارشناسان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در حال پیادهسازی و انجام مراحل آزمایشی آن میباشد.

سامانه مذکور وظیفه دریافت اطلاعات بارهای کرایهدار حمل شده و رسید شده را برعهده دارد. همچنین در این سامانه ارتباط آنلاین با پایگاههای اینترنتی ناوگان حمل و نقل و تعیین نرخ جهت دریافت اطلاعات برقرار گردیده است. هدف نهایی این سیستم پرداخت کرایه برخط به محض رسید شدن بار توسط مشتری می باشد. با اجرایی شدن پایگاه اینترنتی پرداخت کرایه جدید هرگونه درخواست تغییر در اطلاعات بارنامه/حواله میبایست با ارسال درخواست به انبار صادر کننده بار و انجام ویرایش توسط انبار انجام گردد.بدیهی است با اجرایی شدن سامانه، سیستمهای جزیرهای موجود حذف خواهد گردید.

همچنین امید است با اجرایی شدن پایگاه اینترنتی پرداخت کرایه جدید تمامی مراحل پرداخت کرایه چهارمواد، ریلی و گاز مایع و گزارشهای مربوط در سامانه جدید و به صورت برخط انجام پذیرد.

سامانه اندازه گيري مكانيزه مخازنLGTG-:

به منظور كنترل مكانيزة فرآيند ذخيره سازي ، اجراي پروژة Inventory Tank Gauging موسوم  LG/TG  با استفاده از آخرين تكنولوژي روز ،  از سال 1385 در سطح 37 منطقه كل كشور آغاز و تا كنون در بيش از 60% از انبارهاي نفت راه اندازي ودر حال بهره برداري مي باشد. با تجهيز تمامي مخازن انبارهاي نفت به سامانه مذكور ، موجودي مخازن و كميت هاي سطح، دما و چگالي فرآورده توسط تجهيزات مذكور به صورت لحظه اي ,  و با بالاترين دقت  اندازه گيري و تحت سامانه ديسپچينگ در ستاد مركزي قابل مشاهده و مديريت مي باشد.

سامانه ديسپچينگ:

سامانه دييسپچينگ به منظور مديريت يكپارچه اطلاعات موجودي فرآورده مبتنی بر سامانه LG /TG انبارهاي نفت ، اطلاعات ميترينگ صادراتی و وارداتی ، باسکول های ریلی ، تاسيسات گازمايع و اسكله هاي نفتي بااستفاده از توانمندي هاي داخلي  و به صورت  100%  ایرانی راه اندازي و تحت بهره برداري قرار گرفته و در حال اجراء مي باشد..

سامانه حفاظت الكترونيك:

سامانه حفاظت الكترونيك به منظور كنترل مكانيزه حراستي و امنيتي تاسيسات با همكاري سازمان حراست و توسط پيمانكاران داخلي در سطح تاسيسات و  انبار نفت ، راه اندازي و تحت اجراء مي باشد . طي اجراي پروژه مذكور تا كنون با استفاده  از منابع موجود در شركت صرفه جويي بالغ بر 15 ميليارد ريال در اجراي پروژه حاصل گرديده است.

مركز تحقيقات ابزار دقيق:

به منظور انجام مطالعات  و تحقيقات مرتبط با تجهيزات ابزار دقيق مورد استفاده در تاسيسات  ،  مركز تحقيقات ابزار دقيق در ساختمان ستاد مركزي شركت راه اندازي و تجهيز گرديده است . ساخت و راه اندازي سيمولاتور سيستم  LG/TG مخازن  ،  سیمولاتور سیستم میترینگ ، همچنين ايجاد اتاق كنترل سامانه ديسپچينگ و اقدام در خصوص توليد داخل "رادار ارتفاع پست برد كوتاه" جهت لايه حفاظت تكميلي انبار هاي نفت و قطع وابستگي در اين حوزه به خارج از كشور ، از جمله اقدامات و امكانات مستقر در اين مركز مي باشند.

سيستم مكانيزة انبارهاي نفت:

اين سيستم كل فرآيند و عمليات انبارها شامل: رسيد ، ارسال وكنترل موجودي فرآورده هاي نفتي انبارهاي نفت را در بر مي گيرد.

سيستم هاي WGS ، GPS، MF، ACC از ديگر سيستم هاي مكانيزه اي است كه در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در حال بهره برداري  مي باشد.

پروژه پايلوت اتوماسيون كامل انبار نفت شهيد محمد منتظري اصفهان

با عنايت به پيشرفتهاي تكنولوژي به جهت بروزرساني سيستمها و استفاده از تكنولوژيهاي جديد پروژه اتوماسيون كامل انبار نفت شهيد محمد منتظري اصفهان در سه سطح اتوماسيون صنعتي ، اتوماسيون اداري و اتوماسيون جايگاه آغاز شده و در حال اتمام مي باشد .از مهمترين شاخصهاي اين پروژه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

· استفاده از تكنولوژي RFID  در سيستم شناسائي .

· طراحي نرم افزاربصورت دايناميك .

· پياده سازي ماژول توزيع بار در سيستم بصورت هوشمند با استفاده از سيستمهاي فازي .

·ارتباط مستقيم نرم افزار عملياتي انبار با بخش اتوماسيون صنعتي .

مدیریت تأمین و توزیع

این مدیریت وظیفه ی تأمین و توزیع روزانه بیش از 240 میلیون لیتر فرآورده های نفتی را بر عهده دارد و برای اجرای این وظیفه مهم و حیاتی، فرآورده های نفتی تولید شده را از پالایشگاه ها و مبادی ورودی تحویل و با استفاده از حدود 14 هزار کیلومتر خط لوله، 10500 دستگاه نفتکش تدارکاتی، 3400 دستگاه واگن و تعدادی کشتی و شناور و ...، در اقصی نقاط ایران توزیع می نماید.

این مدیریت از لحاظ ساختار اداری دارای 5 واحد می باشد که اهم وظایف و مسئولیت های آن ها به شرح زیر است:

1- معاونت تأمین:

الف- برآورد میزان مصرف و تنظیم برنامه ی تأمین فرآورده های مورد نیاز مناطق و نواحی کشور بصورت ماهیانه.

ب- تنظیم موازنه ی توید، مصرف، واردات، و صادرات فرآورده های نفتی.

ج- تنظیم برنامه ی ذخیره سازی سوخت در انبارهای نفت، نیروگاه ها، کارخانه ها و ...

د- نظارت بر حسن اجرای برنامه های تأمین سوخت کشور.

2-  معاونت توزیع (حمل و نقل):

الف- اجرای کامل برنامه ی ماهیانه ی حمل و نقل فرآورده های نفتی در سطح کشور.

ب- اجرای برنامه ی حمل فرآورده های صادراتی با توجه به قراردادهای منعقده.

ج- پیگیری نو سازی و تجهیز مستمر ناوگان حمل و نقل زمینی و دریایی و نظارت بر عملکرد شرکت های حمل و نقل.

د- تعیین نرخ حمل و نقل فرآورده های نفتی.

ه- هماهنگی و همکاری با وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط با امور حمل و نقل.

و- ارائه ی خدمات فنی و کنترل استاندارد قطعات وسایل حمل و نقل به شرکت های حمل و نقل.

3- معاونت صادرات و واردات:

الف- برآورد میزان فرآورده های مازاد برای صادرات با هماهنگی معاونت تأمین.

ب- برآورد سالیانه ی میزان سوآپ و بانکرینگ فرآورده های نفتی و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقده.

ج- دریافت اسناد مربوط به صادرات، سوآپ و بانکرینگ و تحویل آن به مدیریت های ذیربط

د- ترخیص محموله های صادراتی، وارداتی، کابوتاژ و تبادل اسناد.

4- واحد مهندسی فرآورده ها:

الف- کنترل کیفیت فرآورده های نفتی تولید داخل و وارداتی از زمان تحویل به انبارهای تدارکاتی تا زمان توزیع.

ب- بازدید، برآورد سهمیه سوخت و اعمال نظارت بر فعالیت مصرف کنندگان عمده در بخش های مختلف مصرف نظیر صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، پروژه های عمرانی، خدماتی و ...

ج- تدوین الگوهای تعیین سهمیه سوخت با هدف جلوگیری از انحراف فرآورده ها و کنترل اجرای دقیق دستورالعمل ها در سطح مناطق 37 گانه.

د- نظارت مستمر بر کیفیت فرآورده هایی که در مجاری عرضه 37 منطقه عملیاتی توزیع می گردد.

ه- نظارت عالیه ی فنی بر عملکرد واحد مهندسی سوخت های هوایی در اداره کل سوختگیری هواپیمایی.

5-    واحد هماهنگی و کنترل برنامه ها:

الف- مقایسه و کنترل اجرای برنامه های ماهیانه ی تأمین فرآورده های نفتی (5 فرآورده اصلی) با برنامه های از پیش تعیین شده.

ب- مقایسه و کنترل برداشت های فرآورده های نفتی (5 فرآورده اصلی) مناطق و نواحی با سهمی های اعلام شده.

ج- تهیه ی آمار روزانه ی تولید، مصرف و واردات فرآورده های نفتی (5 فرآورده ها اصلی).

د- تهیه ی گزارشات ماهیانه ی سوخت نیروگاه ها.

ه- کنترل تحویل، مصرف و موجودی سوخت مایع نیروگاه ها.

فعالیت های مديريت تامين و توزيع

جدول مصرف فرآورده های نفتی در سال 91


فرآورده

روزانه

میلیون لیتر

تن

گاز مایع

-

6129

بنزین

63

-

نفت سفید

12

-

نفت گاز

97

-

نفت کوره

54

-

سوخت های هوایی

هزار لیتر در روز

ATK

3660

JP4

167

توسعه حمل و نقل فرآورده هاي نفتي

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سال 91 عهده دار توزيع روزانه حدود 220 ميليارد ليتر انواع فرآورده هاي نفتي (معادل حدود 38 ميليون تن كيلومتر جابجايي) در سطح كشور بوده است كه اين مهم را با حدود 13000 دستگاه نفتكش و گازكش جاده پيما(تحت پوشش و يا مالكيت حدود 500 پيمانكار حمل و نقل)، حدود 2500 مخزن ريلي (تحت مالكيت 6 شركت حمل و نقل خصوصي ريلي) و همچنين اجاره  6 فروند كشتي و 3 فروند شناور دريايي به انجام رسانديده است. لازم به ذكر است حدود 88 درصد از حجم و 62 درصد از تن كيلومتر جابجايي مربوط به بخش جاده اي، حدود 5 درصد از حجم و 15 درصد از تن كيلومتر جابجايي مربوط به بخش ريلي و حدود 7 درصد از حجم و 23 درصد از تن كيلومتر جابجايي مربوط به حمل دريايي بوده است. علاوه بر آن برنامه ريزي جابجايي روزانه حدود 135 ميليون ليتر فرآورده نفتي (معادل 60 ميليون تن كيلومتر) توسط خطوط لوله را نيز بر عهده داشته است.

همچنين جهت توسعه ناوگان حمل و نقل و كمك به نوسازي ناوگان در جهت كاهش ميزان تصادفات جاده اي و آلودگي هوا اقداماتي از قبيل استفاده از تسهيلات بانكي براي پذيرش يكصددستگاه نفتكش ده چرخ مجهز به تانكر آلومينيومي براي اولين بار دركشور و نتيجتاً افزايش حجم مخازن، استفاده از تسهيلات بانكي براي خريد 500 دستگاه تانك تريلر سه محور توسط شركتهاي حمل ونقل، هماهنگي و پيگيري براي واگذاري 1500 دستگاه نفتكش سوخت رسان جديد به منظور افزايش قدرت حمل ناوگان فعلي وكاهش سن ناوگان سوخترسان تداركاتي كشور(تريلر) به 9 سال، بااستفاده از تسهيلات بانكي را انجام داده است.

مديريت سامانة هوشمند سوخت:

سامانه ی عرضه ی سوخت توسط کارت هوشمند، به مجموعه ی سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه های ارتباطی اطلاق می شود که کلیه ی عملیات عرضه ی سوخت را با استفاده از کارت های هوشمند، مکانیزه می نماید. سامانه ی مذکور بستر مناسبی برای  اجرای فعالیت های متعدد از جمله امکان دسترسی دقیق به آمار و ارقام سوخت مصرفی کلیه ی وسایل نقلیه در سراسر کشور جهت بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی و همچنین پرداخت وجه سوخت به صورت الکترونیکی را میسر می سازد.

این سامانه از ابتدای سال 1386 در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نمود. مدیریت سامانه ی هوشمند سوخت با استفاده از سامانه ی فوق الذکر وظیفه ی مدیریت، نظارت و پشتیبانی از سرویس کارت هوشمند سوخت را در بیش از 3 هزار باب مجاری عرضه ی فرآورده به شرح ذیل بر عهده دارد:

- اعمال کنترل های لازم در فرآیند توزیع و مصرف سوخت.

- تهیه و ارائه ی گزارشات آماری، مقایسه ای و مدیریتی برای دستگاه های ذیربط به منظور سیاست گذاری کلان کشور در زمینه ی مدیریت مصرف سوخت.

- اعمال سیاست ها در زمینه ی سهمیه بندی و عرضه ی سوخت با نرخ های متفاوت

- اعمال سیاست های منطقه ای در زمینه ی سهمیه بندی و عرضه ی سوخت در چهار چوب سیاست های کلان کشوری

- ایجاد قابلیت برای عرضه ی متفاوت سوخت بر اساس کاربری های مختلف به وسایل نقلیه و امکان انجام تغییرات سریع، هماهنگ و همزمان قیمت یا سهمیه ی کاربری ها

- افزایش امکانات کنترلی در جهت جلوگیری از قاچاق سوخت

- ارتقاء سطح کیفی کسب و کار در مجاری عرضه ی فرآورده های نفتی (از روش های دستی به مکانیزه)

- تقویت سیاست کاهش نقدینگی در گردش و افزایش ضریب امنیتی در مجاری عرضه با راه اندازی سامانه ی پرداخت الکترونیک در جایگاه ها

- اطلاع رسانی به رسانه ها و سایت ها و پاسخگویی به سوالات، پیشنهادات و شکایات مشتریان کارت هوشمند سوخت


این مدیریت از لحاظ ساختار سازمانی دارای سه اداره ی بلافصل و دو معاونت به شرح ذیل است:

اداره های بلافصل:

·        برنامه ریزی و توسعه

·        خدمات مهندسی

·        ارتباط با مشتریان (CRM)

معاونت اجرایی:

·        حوزه های سه گانه

·        امور کارت

·        امور دفاتر خدمات مشترکین

·        امور جایگاه ها

معاونت فنی:

·        مرکز داده

·        خدمات فنی

·        پشتیبانی نرم افزار و بانک اطلاعات

·        پرداخت الکترونیک

·        امنیت سامانه

سامانة هوشمند سوخت يكي از بزرگترين و نادرترين پروژه­هاي IT است كه در سال‌هاي اخير توسط اين شركت سرمايه ­گذاري و راه­ اندازي شده است. اين سامانه در حال حاضر با بيش از 22ميليون مشتري، اطلاعات سوختگيري وسائط نقلیه را در بیش از 3200 جايگاه عرضة فرآورده‌هاي نفتي از تمام نقاط كشور به صورت مكانيزه جمع­آوري و به منظور پردازش و تهية گزارش­هاي تحليلي و آماري به مركز داده اين سامانه منتقل مي­ نمايد. در اين سامانه بيش از 1200 دفتر خدمات پشتيباني كارت هوشمند سوخت وظيفة خدمت‌رساني به مشتريان را برعهده دارند.

اجراي سامانه هوشمند سوخت در سال‌هاي اخير علاوه بر مديريت و كنترل رشد مصرف فرآورده‌هاي نفتي، كاهش مصرف بنزين و نفت‌گاز را در پي داشته، به طوري كه تاكنون ده‌ها ميليارد دلار بابت كاهش واردات بنزين و نفت‌گاز صرفه­جويي ارزي شده است.

اهم عملكرد مديريت سامانه هوشمند سوخت در سال 1391 عبارت است از:

-بهره‌برداري از نسل جديد كارت هوشمند سوخت مبتني بر فناوري جاوا.

- حذف فروش بنزين معمولي 1000 ريالي (سوپر1500 ريالي) و تبديل مانده آن در كارت هوشمند سوخت به 4000 ريالي.

- تغيير نرم­ افزارترمينال جايگاه­ها به منظور مديريت بهينه مصرف سوخت از جمله سهميه ­بندي منطقه ­اي نفت‌گاز.

- پياده­ سازي بستر گزارش­ گيري، انبار داده و داده­ كاوي در مركز داده سامانه هوشمند سوخت‌.

- راه­ اندازی سایت "مرکز پشتیبان اضطراری جایگاهها" به منظور راه‌اندازي مجدد جايگاه‌ها در شرايط اضطراري.

- پايش سوخت‌گيري و اجراي چندين طرح امنيتي براي جلوگيري از سوء­استفاده از كارت هوشمند سوخت به روش‌هاي گوناگون.

- كاهش حجم ليست سياه و در نتيجه تسريع در امر راه ­اندازي جايگاه‌ها.

- اقدام به پياده ­سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS ) در مديريت سامانه هوشمند سوخت و تمامي واحدهاي تابعه.

- تهيه بروشورهاي اطلاع­ رساني از جمله: آشنايي با سامانه هوشمند سوخت، نحوه رمزگذاري كارت هوشمند سوخت، نحوه اصلاح كلاس سوخت خودروهاي عمومي، روش نگهداري و نحوه استفاده از كارت هوشمند سوخت، راهنماي پيام­هاي متداول در ترمينال تلمبه مجاري عرضه فرآورده­ هاي نفتي، خدمات قابل ارائه در دفاتر پشتيباني كارت هوشمند سوخت، نحوه صدور و پيگيري كارت هوشمند سوخت، خدمات كارت هوشمند سوخت در مناطق 37‌گانه، سامانه پرداخت الكترونيك بهاي سوخت و ارائه اطلاعات به مشتريان از طريق مركز تماس (Contact Center) 09627 اداره ارتباط با مشتريان (CRM).

- تهيه گزارشات آماري به منظور سياستگذاري و تصميم­ گيري در حوزه مديريت بهينه مصرف سوخت‌.

- پاسخگويي به سؤالات و پيشنهادات دريافتي از سوي مجلس شوراي اسلامي، سازمانها، نهادها، مناطق 37گانه و مشتريان سامانه هوشمند سوخت‌.

مديريت عمليات

اين مديريت ، مسئوليت هدايت عمليات دريافت ، ذخيره سازي و انتقال فرآورده هاي نفتي عمده و ويژه در 37 منطقه ، 230 ناحيه ، 86 انبار نفت ، 50 مركز سوختگيري هواپيمائي و تاسيسات گازمايع را بر عهده دارد .

هدف گذاري و برنامه ريزي نظام توزيع فرآورده هاي نفتي ، به عنوان نقطه ي انتهايي اهداف محوري و كلان شركت ، به منظور جلب رضايت هموطنان در سراسر كشور بر عهده ي اين مديريت مي باشد .

سياست گذاري ، برنامه ريزي ، پيگيري و نظارت بر كليه ي اقدامات مرتبط با بازسازي ، نظارت راهبردي عمليات سوخترساني ايمن به هواپيماهاي داخلي و خارجي در 49 فرودگاه كشور ، نظارت بر رعايت اصول ايمني و بهداشت كار دركليه ي انبارها و تاسيسات شركت و نظارت بر نحوه ي اجراي سيستم هاي مديريتي در مناطق ، از ديگر وظايف اين مديريت مي باشد .

تشكيلات سازماني اين مديريت عبارت است از :

الف ) معاونان حوزه هاي سه گانه :

اين مديريت در بخش عمليات داراي سه معاون در حوزه هاي شمال ، مركز و جنوب كشور است كه با زير مجموعه ي كارشناسي خود وظايف مربوط به نظارت راهبردي بر عمليات انبارها ، تاسيسات گاز مايع ، جايگاه هاي شركتي و اختصاصي عرضه كننده فرآورده هاي نفتي ، گازمايع و CNG ، نظارت بر روند صحيح نظام توزيع در مناطق ، جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات به منظور تنظيم امور و نيل به ارتقاي كيفي خدمات در سازمان و بررسي نيازهاي آموزشي در واحدهاي عملياتي را بر عهده دارند .

 ب ) اداره كل سوختگيري هواپيمايي :

اداره كل سوختگيري هواپيمايي كشور با 65 سال سابقه فعاليت به عنوان مرجع ، متولي و مسئول عمليات سوختگيري هواپيمايي مسافربري در كشور ، در حال حاضر با 49 مركز تحت پوشش خود وظيفه تامين سوخت با كيفيت استاندارد ، ذخيره سازي و تحويل به موقع آن به هواپيما با سرعت لازم و در شرايط ايمن را بر عهده دارد .

ج )بررسي و هماهنگي سيستم ها و روش هاي عملياتي :

اين واحد وظيفه بازنگري روش ها و دستورالعمل هاي جاري ، تدوين روش هاي جديد ، هدايت سازمان به سمت استفاده از سيستم هاي پيشرفته و فن آوري روز و مسئوليت عمليات سيستم مديريت كيفيت در ستاد عمليات را به عهده دارد .

 هـ ) واحد عمليات گازمايع و CNG :

اين واحد وظيفه سياستگذاري و نظارت بر مبادي تامين ، تاسيسات گازمايع مستقر در انبارها و اقدامات شركتهاي توزيع كننده گازمايع (LPG) در بخشهاي مختلف مصرف شامل(خانگي ، صنعتي ،  خدماتي و حمل و نقل و ... ) را بر عهده دارد. با توجه به مصرف بالاي اين فرآورده در شهرها و روستاهاي فاقد گاز طبيعي ، خصوصاً براي پخت و پز ، نظارت بر عملكرد مطلوب اين بخش از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.

 

و ) كميته مركزي رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآورده هاي نفتي از قراردادها :

به منظور صيانت از سرمايه­ هاي ملي و رعايت حقوق مصرف كنندگان فرآورده هاي نفتي ، كميته ويژه­اي در ستاد مديريت عمليات ، وظيفه رسيدگي به پرونده هاي تخلفات احتمالي در توزيع و فروش فرآورده هاي نفتي در سراسر كشور را بر عهده دارد كه در اين راستا از همكاريهاي مديريتها و واحدهاي بلافصل ستادي ذيربط نيز استفاده مي گردد. شايان ذكر است كه كميته هاي فرعي در كليه مناطق شركت نيز فعال مي باشد.

 

مدیریت مهندسی و طرح ها

ساخت و احداث انبارهای نفت، گاز مایع، تأسیسات سوختگیری هواپیمایی، اسکله های نفتی جدید (جهت واردات و صادرات و همچنین امکان تخلیه و بارگیری فرآورده های مورد نیاز جزایر) احداث ساختمان های مسکونی و همچنین توسعه ی انبارهای نفت،گاز مایع و سوختگیری های هواپیمایی موجود در قالب پروژه های نصب مخازن ذخیره فرآورده و گاز مایع، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری انبارها، ارتقاء سامانه ی ایمنی و آتش نشانی، احداث نقاط تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی از مخزندارهای راه آهن و توسعه  اسکله های نفتی موجود در حال بهره برداری با نصب بازوهای بارگیری دریایی تجهیزات مورد نیاز و نوسازی و بهینه سازی انبارهای نفت موجود، بازسازی و نوسازی ساختمان های اداری، تعمیرات و نگهداشت تأسیسات انبارهای نفت، نظارت فنی و برنامه ریزی نگهداشت و تعمیرات از وظایف مدیریت مهندسی و طرح ها می باشد.

دیگر فعالیت ها و اقدامات این مدیریت به شرح زیر می باشد:

1-طراحی، بررسی فنی و اعلام نظر کارشناسی در کلیه موارد مورد نیاز در تأاسیسات شرکت.

2-اجرای پروژه های ملی طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین)، حفاظت کاتدیک LG/TG، حفاظت الکترونیک، Metering و Dispatching و کالیبراسیون در کلیه انبارهای نفت و تأسیسات شرکت.

3-ارائه خدمات کارشناسی و مهندسی به مناطق و نواحی شرکت در زمینه تعمیرات و نگهداشت تأسیسات موجود و نظارت عالیه بر انجام کارها در قالب صدور پروانه کار و تعمیر.

4-آموزش تخصصی جهت کارشناسان بخش مهندسی و تعمیرات مناطق و فراهم نمودن زمینه حضور کارشناسان در سمینارهای تخصصی جهت تدوین استانداردف آیین نامه و دستورالعمل های فنی و تخصصی مورد نیاز شرکت.

این مدیریت از نظر نمودار سازمانی از سه معاونت و یک اداره و بخش های زیر تشکیل شده است:

الف- معاونت طراحی و مهندسی

طراحی در زمینه های فرآیند، مکانیک، سیویل و معماری، برق، ابزار دقیق، حفاظت کاتدیک و همچنین خدمات فنی و مهندسی از فعالیت های بخش های معاونت طراحی و مهندسی می باشد. طراحی پایه، تهیه شرح کار به صورت EPC، PC با استفاده از خدمات مشاوره بعهده ی این معاونت می باشد.

ب- معاون نظارت بر امور اجرایی (ساختمان و نصب)

نظارت بر امور اجرایی مکانیک، سیویل و سازه، ابزار دقیق،برق و حفاظت از خوردگی بخش های معاونت نظارت بر امور اجرایی (ساختمان و نصب) را تشکیل می دهد که مسئولیت اجراء پروژه های تعریف شده در این شرکت را بعهده دارد.

ج- معاونت فنی نگهداری و تعمیرات

این معاونت متشکل از واحدهای خدمات فنی، برنامه ریزی کنترل و روش های نگهداری و تعمیرات، خدمات میترینگ و اندازه گیری مخازن، هماهنگ کنندگان ارشد فنی مناطق می باشد.

اهم وظایف این معاونت مسئولیت برنامه ریزی، ساماندهی و پیگیری و مدرنیزه نمودن تأسیسات انبارهای نفت و گاز مایع جایگاه ها در مناطق پخش در جهت تأمین دستگاه ها و ماشین آلات و سفارشات قطعات یدکی و نظارت بر تهیه و تنظیم روش ها، دستورالعمل هاف اطلاعیه های تخصصی در خصوص بکارگیری و بهینه سازی سیستم های نوین در امر نگهداشت و تعمیرات اندازه گیری مخازن و مترینگ و بررسی و تأمین نظارت مصرف بودجه سالیلنه پیشنهادی جاری و سرمایه ای مورد نیاز مناطق جهت امر نگهداشت و تعمیرات، برنامه ریزی و اعزام کارشناس جهت بازدید از پروژه های در مقاطع مختلف، همکاری و راهنمایی تخصصی مناطق در جهت رفع عیوب در تخصص های برق، ابزار دقیق و مکانیک و استفاده بهینه از تجهیزات.

د- امور پیمان ها و برآورد مهندسی

تعیین مقادیر، براورد مهندسی و تهیه پیمان و پیمان سپاری پروژه ها و مناقصات مدیریت مهندسی و طرح ها از اهم وظایف این اداره می باشد.

ه- واحد بودجه و کنترل هزینه ها

مسئولیت تنظیم موافقت نامه، پیش بینی بودجه و پروژه ها و تنظیم صورت وضعیت و اختصاص بودجه لازم جهت اجرای پروژه ها و پروانه کارهای مناطق را عهده دار می باشد.

و- واحد کنترل پروژه

تهیه گزارش پروژه ها، بررسی و نظارت بر برنامه زمانبندی پروزه و پیشرفت پروژه های این مدیریت را به عهده دارد.


طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین)

هدر روي بنزين در اثر تبخير در مراحل مختلف ذخيره سازي، انتقال و توزيع اين فرآوردة راهبردي، علاوه بر خسارت هاي هنگفت مالي،  داراي اثرات مخرب زيست محيطي است. طرح ملي كهاب (كاهش، هدايت، انتقال و بازيافت بخار بنزين) از جمله طرح هاي در حال اجرای شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران است كه هدف آن مقابله با اين پديدة زيان بار مي باشد.

با اجراي كامل اين طرح كه براي نصب تجهيزات آن در انبارهاي نفت، ناوگان حمل زميني و جايگاه هاي عرضة فرآورده هاي نفتي حدود 250 ميليارد تومان هزينه خواهد شد، علاوه بر جلوگيري از بروز صدمات زيست محيطي و فيزيولوژيكي، ضمن استحصال سالانه 110 ميليون ليتر بنزين از طريق بازيافت بخار بنزين، مبلغي بالغ بر 70 ميليارد تومان صرفه جويي نيز به عمل مي آيد.

در اجراي اين طرح تا پايان سال 1389 تعداد 2910 باب جايگاه عرضة فرآورده هاي نفتي به سيستم كنترل بخار بنزين (StageI) و 2700 دستگاه نفتكش به سيستم انتقال بخار بنزين مجهز گشته كه اين تعداد تا پايان سال 1391 به 5000 دستگاه نفتكش افزايش خواهد يافت.

طرح ملی کهاب دارای مصوبه هیئت دولت بوده و محدوده فعالیت آن شامل تجهیز 80 انبار نفت، 10000 دستگاه نفتکش و 3000 جایگاه بوده که تا پایان سال 1393 به انجام خواهد رسید.

 

 مديريت طرح  CNG شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

مديريت طرح CNG شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران  در ساختار سازماني شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران  متولي طرح احداث و توسعه جايگاه هاي سي ان جي كشور به همراه طرح گاز سوز نمودن خودروهاي بنزين سوز است.

اين مديريت به عنوان يكي از مديريت هاي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با همكاري مستمر ي كه با مناطق شركت ملي پخش داشته است موفق شده است با برنامه ريزي صحيح  جهت تسريع در توسعه جايگاه هاي سي ان جي به همراه توازن بين توليد خودرو گاز سوز با تعداد جايگاه  تا پايان سال  1391 با تجهيز و راه اندازي 1979 جايگاه CNG در سراسر كشور و پوشش سهم مصوب CNG در سبد سوخت حمل و نقل كشور ركورد فروش  روزانه بيش از 18ميليون متر  مكعب گاز طبيعي فشرده شده « معادل  روزانه تقريبا 18 ميليون ليتر بنزين «در سيستم حمل و نقل كشور  را به ثبت برساند و حدود 23000 فرصت شغلي با بيش از 48000 نفر ساعت آموزش براي اپراتورهاي شاغل در جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده را به عنوان دستاورد بزرگ اجراي طرح CNG  از آن خود سازد . علاوه بر اين، حمايت از طرح ها و پروژه هايي كه مربوط به خودكفايي و بومي سازي تجهيزات اين صنعت مي شود ، طرح هايي نظير حمايت از بومي سازي كمپرسور ، ديسپنسرها ،دراير ، نازل و بردهاي كنترل ، ايجاد زير ساخت هاي لازم جهت توليد قطعات كيت سي ان جي توسط شركت هاي داخلي ، حمايت از احداث و راه اندازي اولين كارخانه هاي توليد مخزن سي ان جي ، حمايت از طراحي و توليد موتور ملي گاز سوز بر اساس آخرين تكنولوژي روز را نيز در كارنامه خود دارد.

در اين ارتباط ارزيابي و جلب مشاركت شركت هاي توانمند در حوزه بهره برداري و نظارت بر عملكرد بهره برداران جايگاه هاي CNG، حمايت از طرح تعمير و نگهداري تجهيزات جايگاه هاي CNG توسط بخش خصوصي توانمند و بومي سازي آن در سراسر كشور و آموزش تخصصي اپراتوران و تكنيسين هاي فني به منظور به حداقل رساندن خرابي جايگاه هاي CNG با پي گيري هاي مستمر و ارائه روشهاي پيشگرانه ازديگر موفقيت هاي اين مديريت در حوزه احداث و توسعه جايگاه هاي CNGبه شمارمي آيد .

اين مديريت با ايجاد فرصت هاي مناسب جهت حضور بخش خصوصي در عرصه صنعت CNG   تلاش دارد با مشاركت بخش خصوصي باشتاب بيش از پيش به سوي افزايش جايگاه هاي  CNG تا سقف 2500 جايگاه تا پايان سال1392  پيش رفته و در اين راستا علاوه بر حفظ و ارتقاي اقدامات انجام شده در اين حوزه حمايت از توليد قطعات يدكي ساخت داخل تجهيزات CNG توسط بخش خصوصي توانمند را در دستور كار قرار دهد.

رتبه ايران در بين كشورهاي برتر جهان از لحاظ تعداد خودرو گاز سوز

هم اكنون نزديك به 15 ميليون  خودروی گاز طبيعی سوز (CNG) در سراسر جهان تردد می كنند كه حدود3 ميليون خودروي در حال تردد آن با مصرف روزانه بيش از 18 ميليون متر مكعب به ايران اختصاص دارد.

در حال حاضر ايران با بيش از2 ميليون نهصد و پنجاه هزار خودرو دوگانه سوز  اولين كشور دارنده خودرو گاز سوز در جهان محسوب مي شود و پس از ايران كشورهاي پاكستان، آرژانتين، برزيل، هند، چين و ايتاليا به ترتيب رتبه هاي سوم تا هفتم را به خود اختصاص داده اند.

- برنامه ريزي استفاده از خودروهاي گاز سوز در سيستم حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران ، به عنوان يك كشور در حال توسعه با اهداف ذيل در دستور كار قرار گرفته است.

- احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده بر اساس برنامه هاي مصوب شده از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران  

- ايجاد زمينه مشاركت بخش خصوصي در احداث و بهره برداري جايگاههاي CNG.

- تمركز زدايي در اجراي طرح ملي CNG و واگذاري مسئوليت ها به بخش  خصوصي.

- ايجاد راهكارهاي مناسب جهت راه اندازي و نصب جايگاههاي CNG متوسط براي واحدهاي دولتي و مجتمع هاي عمومي .

- ايجاد بستر مناسب جهت تربيت نيروي انساني متخصص در زمينه هاي نصب ، نگهداري و تعميرات جايگاههاي CNG ، با مشاركت بخش خصوصي.

- حمایت از تولیدکنندگان داخلی به منظور بومی سازی صنعت CNG کشور.

 آخرین وضعیت احداث جایگاههای CNG در سطح کشور

موضوع

دومنظوره

تك منظوره

مجموع

تعداد تجهيزات راه اندازي شده تا پايان سال 1391

811

1181

1992

تعداد تجهيزات راه اندازي شده تا فروردین سال 1392

2

2

4

تعداد كل تجهيزات راه اندازي شده تا كنون

813

1183

1996

تعداد كل نازل هاي تجهيزات راه اندازي شده تا كنون

3432

8144

11576

ظرفيت تجهيزات راه اندازي شده تا كنون   Nm3/h

585850

1573032

2158872

تعداد جايگاههاي در حال ساخت

67

226

293

تعداد تجهيزات تحویل گرفته شده

849

1269

2118


اقدامات انجام شده در حوزه صنعت 
 CNG

- احداث ، تجهيز و راه اندازي بيش از  1996 تجهيز CNG تا پايان بهمن ماه 1391

- حمايت از طرح بومي سازي ساخت كمپرسور هاي سي ان جي و تجهيزات مربوطه  از سوي شركت هاي تامين كننده داخلي.

- حمايت از طرح تعمير و نگهداري تجهيزات جايگاه هاي سي ان جي  توسط بخش خصوصي توانمند.

- تدوين استانداردهاي مرتبط با صنعت CNG با مشاركت سازمان استاندارد.

- توليد و تبديل حدود 3 ميليون خودرو بنزين سوز  به سيستم دوگانه سوز تا پايان بهمن ماه 1391

- ايجاد زير ساختهاي لازم جهت توليد قطعات كيت CNG توسط شركت هاي داخلي

- آموزش افراد متخصص جهت انجام خدمات پس از فروش ، تعميرات ، عيب يابي و ... در خصوص خودرو هاي دوگانه سوز و انجام بازرسي هاي دوره اي و نتيجتا ايجاد اشتغال در اين زمينه

- فعال سازي بيش از200 كارگاه تبديل و خدمات پس از فروش در سراسر كشور  تحت استانداردهاي ملي تدوين شده

- حمايت ازطراحي و توليد موتور ملي گاز سوز بر اساس آخرين تكنولوژي هاي روز در شركت ايران خودرو به عنوان بزرگترين شركت خودرو سازدر خاورميانه .

- حمايت از احداث و راه اندازي كارخانه هاي توليد مخزن CNG در داخل كشور.

 

اداره ی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

این اداره یکی از اداره های تازه تاسیس شرکت می باشد که از نیمه ی دوم سال 84 و تحت نظر مستقیم مدیرعامل محترم شرکت فعالیت خود را آغاز کرده است. این اداره مشتمل بر چهار بخش مجزا و یک واحد آموزش به شرح ذیل است:

آموزش

- ارائه آموزشهاي مستمر HSE  به كاركنان جهت فرهنگ سازي در راستاي نظام مديريت HSE_MS

- به روز آوري و ارتقاء دانش تخصصي كارشناسان و متخصصان HSE در سطح ستاد و مناطق با آموزشهاي موثر و اثربخش.

 

محيط زيست

تعريف و نظارت براجراي پروژه هاي زيست محيطي در راستاي مطابقت با الزامات و قوانين و مقررات ملي از جمله توسعه و نگهداشت فضای سبز، مدیریت پساب و پسماند صنعتی ، پایش و اندازگیری آلاینده های زیست محیطی و بهینه سازی مصرف انرژی .

 

ايمني و آتش نشاني

- به روز آوري دستورالعملها، منطبق با فعاليتهاي جاري در مناطق و بر اساس استانداردهاي قابل قبول.

- تعيين استاندارها و معيارهايي ، براي مقايسه عملكرد ايمني مناطق با استانداردهاي جهاني.

- توانمندسازي و ارتقاء توان عملياتي تجهيزات و پرسنل ايمني و آتش نشاني در كليه مناطق.

بهداشت کار/ صنعتی

سیاست گذاری، برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر لحاظ نمودن اصول بهداشت صنعتی، به منظور حفظ و ارتقاء سطح سلامت کارکنان و سایر ذینفعان از طریق شناسایی عوامل زیان آور محیط کار و کنترل آنها در کلیه ی تاسیسات تابعه ی شرکت ملی پخش در فازهای طراحی، ساخت، بهره برداری و برچیده شدن این تاسیسات از اهم وظایف این واحد می باشد.

مديريت بحران و پدافند غيرعامل

- نظارت بر اجراي الزامات پدافند غيرعامل در مراحل ساخت و بهره برداري در كليه تاسيسات شركت.

- بررسي و مديريت كليه بحرانهاي احتمالي و پيشرو در كليه مناطق.

فعاليت هاي اداره ي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)

اهم فعاليتهاي اين اداره به شرح ذيل اعلام مي گردد:

- بازديد و مميزي رؤسا و كارشناسان HSE ستاد و مناطق به صورت دوره اي از مناطق 37 گانه شركت

- سياست گذاري، برنامه ريزي، كنترل و نظارت بر لحاظ نمودن اصول بهداشت صنعتي به منظور حفظ و ارتقاء سطح سلامت

كاركنان و ساير ذينفعان.

-شناسايي و اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار و كنترل آنها از طريق تعريف و نظارت بر اجراي پروژه هاي بهداشت صنعتي در

كليه تاسيسات تابعه.

- نظارت بر اجراي الزامات بهداشت صنعتي در فازهاي طراحي،ساخت، بهره برداري و برچيده شدن تاسيسات.

- بررسي و تجزيه و تحليل حوادث جاده اي و ارائه گردهمايي و آموزشهاي اثر بخش جهت كاهش حوادث جاده اي

- تجهيز و تكميل سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق انبار و تأسيسات با استانداردهاي روز

- تعريف و نظارت براجراي پروژه هاي زيست محيطي در راستاي مطابقت با الزامات و قوانين و مقررات ملي

- انجام مطالعات وطراحي مفهومي، پايه وتفصيلي جهت بكارگيري الزامات  پدافند غير عامل در انبارها

- تجهيز انبارهاي مواقع بحران به اقلام مورد نياز جهت سوخت رساني شهري وسوختگيري هواپيمايي ونگهداشت آنها در حالت

آماده بكار

-تجهيز اتاق بحران در ستاد وشركت هاي تابعه به اقلام مورد نياز جهت هماهنگي مديريت بحران در  شرايط اضطراري 

ارائه آموزشهاي مورد نياز كاركنان جهت فرهنگ سازي در راستاي نظام مديريت HSE-MS

 

امور حقوقی و قراردادها

هدایت و سرپرستی و نظارت بر اقدامات روسای اداره های دعاوی داخلی و بین المللی و مشاورت های حقوقی و تحصیل اراضی و قراردادها و کلیه ی کارشناسان و مشاوران و وکلای شرکت و ارجاع کارهای مربوطه به امور اراضی و املاک، دارایی ها و دعاوی خارجی شرکت، بررسی و تایید قراردادها و مقاوله نامه ها و اسناد تعهدآور و ضمانت نامه های بانکی و اسناد مالکیت و وثیقه اعم از وکالت نامه، سند رهن و اجاره و اقرار نامه و صلح نامهو غیره به نام شرکت و اقدامات مربوط به تهیه ی لوایح و دادخواست ها و اوراق قضایی در دعاوی کیفری و حقوقی و استیفای حقوقی شرکت و رفع تجاوز و تصرفات عدوانی از اموال و اراضی و کلیه ی حقوق مادی و معنوی شرکت و حضور در جلسات هیئت مدیره به عنوان عضو علی البدل و جلسات کمیسیون مناقصات و سایر کمیسیون ها و کمیته های مربوطه از اهم وظایف امور حقوقی و قراردادها است.

تشکیلات سازمانی این امور دارای سه واحد ذیل تحت نظارت و سرپرستی رئیس امور حقوقی و قراردادها می باشد:

الف- واحد دعاوی داخلی و بین المللی و مشاورت های حقوقی: نظارت بر اقدامات کارشناسان دعاوی داخلی و بین المللی و مشاورت های حقوقی و سایر کارشناسان مربوطه و هدایت و راهنمایی آنها در امور ارجاعی و تهیه لوایح و تنظیم دادخواست ها و نظارت بر نحوه ی پیگیری پرونده های دعاوی کیفری و حقوقی و ثبتی و مالیاتی و سرپرستی امور حقوقی و قراردادها و همچنین ارجاع کارها و پرونده ها به رئیس قراردادها و تحصیل اراضی و سایر کارشناسان در غیاب رئیس امور حقزقی و عنداللزوم حضور در محاکم قضایی و هیئت های نظارت ثبت و تجدید نظر مالیاتی و نظارت بر تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست ها و فرم ها و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای داخلی و خارجی در جهت دفاع و استیفا و حفظ حقوق و منافع شرکت از اهم وظایف این واحد می باشد.

ب- واحد قراردادها: اقدام به تایید انواع قراردادهای مورد نیاز شرکت، نظارت بر تهیه و تنظیم آنها با قوانین مصوب قوه مقننه و هیئت دولت و مجمع تشخیص مصلحت و اساسنامه آئین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیئت مدیره در خصوص خرید، فروش، اجاره اموال و املاک، اراضی و ابنیه به منظور حفظ منافع شرکت همگام با سیاست های اجرایی شرکت ظبق برنامه های توسعه دولت و تایید و نحوه انعقاد انواع قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و عمومی کشوری و لشگری وتفسیر و رفع ابهام احتمالی از قراردادها از مهمترین وظایف این واحد است.

ج- واحد تحصیل اراضی: نظارت بر تحصیل اراضی بر اساس مصوبات هیئت مدیره و اقدام برای تملک اراضی و املاک مورد نیاز شرکت، همچنین واگذاری و فروش آنها در مواردی که شرکت نیاز به املاک معینی نداشته باشد با حفظ منافع شرکت و بر اساس اعلام نیاز واحدهای ذیربط برای خرید و فروش املاک و صدور دستور، بررسی و شروع اقدامات بعدی با ارائه طریق به کارشناس مربوطه و کارشناسان رسمی دادگستری از مهمترین وظایف این واحد است.

 

امور پژوهش و فناوری

نظام جامع پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت و از جمله شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران متکی بر رویکرد تقاضا محوری و عدم تمرکز، بنیان گذاشته شده و پروژه های پژوهشی با قابلیت حل یک مشکل یا تولید یک محصول در قالب طرح های مطالعاتی، تولید آزمایشگاهی، نیمه صنعتی، محصول، تجاری و اداری، استعداد تولید مقاله، دانش فنی، پتنت، لیسانس، محصول نمونه و محصول تجاری با ارزش افزوده ی قابل اندازه گیری تعریف شده اند.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با توجه به مسئولیت انحصاری تامین، عرضه و نگهداشت یکی از مهمترین حامل های انرژی، تنوع فعالیت در حوزه های فنی و مهندسی، عملیات زنجیره ی تامین، بازرگانیف اقتصادی، برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، منابع انسانی، HSE و نیز گسترش کمی و کیفی مشتریان، بستر مناسبی برای فعالیت های مرتبط با پژوهش و فناوری می باشد. انعقاد ده ها قرارداد پژوهشی کاربردی و بیش از 200 پروژه دانشجویی که فاز صفر پروژه های پژوهشی است، ارائه ی بیش از 300 مقاله ی پژوهشی در فاصله ی زمانی کوتاه نشان دهنده ی افق روشنی از فعال سازی قابلیت های بالقوه ی این شرکت است.

فرآیندهای کلیدی

- برقراری و توسعه ی تعامل با دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و مراکز علمی و تحقیقاتی

- برگزاری و یا شرکت در کنفرانس ها، سمینارها، دوره ها و کارگاه های آموزشی پژوهشی

- راهبری و فعال نگه داشتن ارکان پژوهش (شبکه ی مجازی پژوهش، قطب های پژوهشی، کمیته های تخصصی، رابطین پژوهش)

- انجام پروژه های پژوهشی و دانشجوئی (توسعه ای، راهبردی، رفع مشکلات عملیاتی، مرزهای دانش)

- تبلیغات، فرهنگ سازی و ایجاد زیرساخت های پژوهشی و تربیت پژوهشگر

فعاليتهاي پژوهش و فناوری

در اجراي ماده 10 قانون تاسيس وزارت نفت و با عنايت به سياست كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري در صنعت نفت كه به گسترش پژوهش هاي بنيادي كاربردي و توسعه اي و ايجاد پتانسيلهاي جذب ، ايجاد و توسعه فناوري و صدور دانش و خدمات فني و مهندسي انرژي در سطح بين المللي و ارتقاي فناوري در زمينه هاي منابع و صنايع نفت ، گاز پالايش و پتروشيمي تاكيد وافري دارند و همچنين با توجه به اهداف برنامه راهبردي وزارت نفت كه دستيابي به فناوري پيشرفته در كليه حوزه ها براي نيل به جايگاه اول علمي و فناوري درمنطقه را پيش بيني كرده است امور پژوهش ، توسعه و فناوري شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در راستاي تحقق اهداف كلان خود ، سهم ويژه اي براي فعاليتهاي پژوهشي قائل است و مطابق با نظام جامع راهبري پژوهش ، فناوري و نوآوري وزارت نفت فعاليتهاي خود را در محورهاي كلان ذيل انجام مي دهد:

1-ارتباط با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

2- برگزاري يا شركت در كنفرانسها ، سمينارها ، دوره ها و كارگاههاي آموزشي و پژوهشی

3-راهبري و فعال نگهداشتن اركان پژوهش ، توسعه و فن آوري (4 كميته تخصصي در ستاد و 37كميته تخصصي در مناطق شركت ، رابطين پژوهش ، قطبهاي پژوهشي و ...)

4- پروژه هاي پژوهشي و دانشجویی

5-امور مالي و قراردادها

6-تبليغات ، فرهنگ سازي و اطلاع رساني (سايت ، بروشور ، پوستر ، ويژه نامه و ...)

7-ساماندهي و مديريت اطلاعات پژوهش ، توسعه و فن آوری

8-ايجاد زيرساخت و ارائه آموزش هاي مورد نياز جهت پژوهشگران شرکت

9- انرژي هاي تجديد پذير و كارآمد، نرم افزارهاي مورد نياز شركت (بصورت ساخت داخل)

 

نظام پيشنهادها

نظام پيشنهادهاي شركت، به منظور تقويت روحية مشاركت جويي در سطوح مختلف شركت و تعامل بين كاركنان و مديران ايجاد گرديده است.

نظام پيشنهادها با دريافت پيشنهادات واصله توانسته است به صرفه جويي قابل توجهي دست يابد.

سايتIR.suggest.WWW آمادة پذيرش پيشنهادهاي همكاران در سطح كشور و جهان مي باشد. پورتال اطلاع رساني اين سايت نيز جهت تبادل اطلاعات و نشان دادن آخرين وضعيت نظام پيشنهادهاي شركت در حال فعاليت است.

 

اداره ی حراست

این اداره بر اساس وظایف ذاتی خود که همانا پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و حفظ مصالح و منافع نظام می باشد. با رعایت شرح وظایف و دستورالعمل های اجرایی و منشور اخلاقی و عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام و قوانین جاری کشور و رعایت حریم خصوصی افراد، مسئولیت صیانت از کارکنان، اماکن و تاسیسات، اسناد، مدارک و اطلاعات شرکت را به شرح زیر بر عهده دارد:

1-حفاظت کارکنان

کلیه اقداماتی که به منظور پیشگیری از بروز لطمات امنیتی و مصون ماندن کارکنان و اماکن و تاسیسات در برابر آسیب ها و تهدیدات صورت می گیرد بر عهده ی این واحد است. پیگیری موضوعاتی مانند تعیین صلاحیت مشاغل حساس، جمع آوری اخبار، ارائه ی مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی و شاغلین مشاغل حساس، تدوین دستورالعمل های حفاظتی، ایجاد بانک اطلاعاتی مکانیزه، اهتمام در امر به معروف و نهی از منکر و ...از دیگر وظایف این واحد است.

2- واحد خبر و اطلاع رسانی

جمع آوری اخبار و اطلاعات و تحلیل و ویرایش آن با رعایت سه اصل دقت، صحت و سرعت و اطلاع رسانی صحیح به سلسله مراتب حراستی و مدیریت متبوع در خصوص وضعیت عمومی محیط کار و وقایع و اتفاقات، جلسات، ترددها و ... از جمله مسئولیت های این واحد است.

3- حفاظت فیزیکی (عملیات)

جلوگیری از دسترسی غیر مجاز افراد به تاسیسات، اماکن اداری و تجهیزات و جلوگیری از سرقت، آسیب رسانی و انواع تهدیدات عوامل فرصت طلب و دشمنان خارجی و داخلی و همچنین اقدامات کنترلی در کلیه ی گیت های ورودی و خروجی و کنترل تردد کارکنان و ارباب رجوع و کالا با بهره گیری از سامانه های حفاظت الکترونیک از جمله مسئولیت های این واحد است.

4- حفاظت فناوری و اطلاعات و انتشار

نظارت بر طراحی، توسعه، پیاده سازی یا مدیریت سیستم های اطلاعاتی، به ویژه برنامه های نرم افزاری با هدف حفظ محرمانگی اطلاعات و ایجاد امنیت در ذخیره سازی، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات و همچنین نظارت بر تامین امنیت شبکه و زیرساخت ها، تست امنیت برنامه های کاربردی، بررسی جرائم الکترونیکی، کنترل فیزیکی محیط بر تجهیزات رایانه ای و نحوه ی دسترسی به آن ها از اهم وظایف این واحد است. واحد حفاظت فناوری و اطلاعات همچنین در موضوعات اسناد و مدارک و دبیرخانه ی رمز و محرمانه که شامل طبقه بندی، نگهداری و امحاء می باشد مسئولیت و نظارت مستقیم دارد.

5- اداری و پشتیبانی و برنامه ریزی

تهیه و تنظیم اطلاعات کارکنان حراست و بررسی و پیگیری و اقدام پیرامون نیازهای اداری، خدماتی و تدارکاتی آنان و نظارت بر تکمیل تعرفه های کارکنان در خصوص تامین نیروی انسانی ستاد، مناطق و نیروهای پیمانکاری مورد نیاز و همچنین هماهنگ نمودن خط مشی ها و مقررات و آیین نامه ها از جمله وظایف این واحد است.

6- آموزش

تنظیم برنامه های آموزشی در زمینه های علمی، عقیدتی، ورزشی و تخصصی با هدف سالم سازی، رشد و شکوفایی خلاقیت ها و استعدادها در بدنه ی حراست، از جمله مهمترین وظایف این واحد می باشد.

7-بازرسی

مسئولیت ارزیابی عملکرد کارکنان حراست با هدف بهبود سازمانی و دست یابی به وضعیت مطلوب بر اساس شاخص های تعیین شده بر عهده ی این واحد می باشد.

8- حراست ادارات مرکزی

حفاظت از ساختمان های ستادی از طریق کنترل ترددها با رعایت اصل تکریم ارباب رجوع، کنترل ورود و خروج کارکنان و کالا، جلوگیری از عکسبرداری، بازرسی داخلی و حاشیه ی پیرامونی ساختمان، تهیه گزارشات، سرکشی و تعویض پست های نگهبانی و کنترل مستمر با بهره گیری از سامانه ی حفاظت الکترونیک از جمله وظایف این واحد است.

9- هماهنگی امور مناطق

پیگیری و برگزاری شورای راهبری حراست، بازدیدها و سرکشی ها از مناطق، ارزیابی عملکرد حراست، دبیری کمیسیون انتصاب رؤسای حراست مناطق و رسیدگی به مشکلات مناطق و گزارش های واصله و انجام امور محوله به این واحد.

کمیسیون مناقصات

انجام کلیه ی معاملاتی که در شرکت صورت می پذیرد (اعم از خریدهای داخلی- خارجی- اجرای پروژه ها- انتخاب پیمانکار قراردادهای حجمی و ...) چنانچه سقف رقم ریالی آن ها در ردیف معاملات عمده باشد، منوط به اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون مناقصات می باشد. اهم وظائف این کمیسیون طبق قانون مناقصات عبارت است از:

-تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان منقصه

-بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادها

-ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول شرایط اسناد مناقصه

-ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته ی فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای

-تعیین برنده ی اول و دوم مناقصه

-تنظیم صورت جلسات مناقصه

-تصمیم گیری درباره ی تجدید یا لغو مناقصه

-ارائه ی گزارشات لازم به مدیرعامل به منظور طرح و تصویب در هیئت مدیره در مورد معاملاتی که نیاز به مصوبه ی هیئت مدیره دارد.

-راهنمایی و ارائه مشاوره در ارتباط با موارد مطروحه از جانب مسئولین شرکت و یا مجریان امور در خصوص مناقصات

-بررسی و تصویب شرایط و مشخصات پیش نویس قراردادهایی که از طرف ادارات مختلف به کمیسیون ارجاع می گردد.

-نگهداری فهرست کامل منابعی که در گذشته معاملاتی با شرکت داشته و همچنین منابعی که توانایی و صلاحیت آنها جهت معاملات آتی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

-درج کلیه ی اطلاعات مناقصات و اسناد مناقصه در پایگاه اطلاع رسانی دولت و سایت NIOPDC

-ممنوع المعامله نمودن پیمانکارانی که در تعهدات خود به شرکت کوتاهی نموده یا از انجام آن خودداری می نمایند.

ضمناً کلیه ی مزایده های شرکت در سقف معاملات عمده نیز بر اساس موارد بالا جزء وظائف این کمیسیون می باشد.

در راستای کمیسیون ستاد، در هر یک از مناطق نیز کمیسیون مستقل با همین شرح وظائف وجود دارد.

 

بازرسی فنی

واحد بازرسی فنی وظیفه ی کنترل و نظارت بر کلیه ی وظایف و فعالیت های مدیریت ها و اداره های ستادی و اجرایی و انطباق آن ها با دستورالعمل ها و مقررات درون سازمانی و برون سازمانی را بر عهده دارد. این واحد با مطمح نظر قرار دادن جنبه های ارشادی به عنوان ناظر بر حسن اجرای امور و به مثابه ی تضمین کننده ی سلامت کار و نحوه ی صحیح اجرای عملیات شرکت در بخش های مختلف، با انجام بازرسی های ادواری و موردی به منظور جلوگیری از ضایعات، حیف و میل اموال، کاهش مشکلات، افزایش کارایی، فراهم ساختن محیط مساعد کار، رفع نگرانی ها و جلب حداکثر اعتماد مردم و کارکنان به شرکت، بهبود روش ها، یافتن نقاط ضعف کنترل های داخلی و انعکاس آن به مدیر عامل و مدیریت ها و ادارات ستادی ذیربط همراه با ارائه ی راهکارهای کارشناسی به وظیفه ی خود به عنوان نهاد کنترلی و ضابط قضایی عمل می نماید.

رسیدگی به شکواییه ها در مورد اعمال خلاف رویه ی کارمندان، پیمانکاران و فروشندگان فرآورده های نفتی و پیشنهاد تنبیه و توبیخ متخلفین و تشویق کارکنان ساعی و متعهد از دیگر وظایف این واحد است.

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی یکی از واحدهای ستادی بلافصل با سازمان مصوب به تعداد 12 نفر پرسنل است و زیر نظر مستقیم مدیرعامل شرکت انجام وظیفه می نماید.

مسئولیت اصلی این واحد بررسی کفایت سیست کنترل های داخلی و شناسایی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف به منظور نیل به اهدافی چون: قابل اتکاء بودن صورت های مالی و سایر اطلاعات منتشر شده، اثربخشی و کارایی سیستم ها، رعایت قوانین و مقررات، آئین نامه ها، بخش نامه ها و برنامه ها و رویه های شرکت، اطمینان از اعمال سیاست ها و خط مشی های سازمان، مدیریت کارآمد و اثربخش نیروی انسانی و سایر منابع می باشد.

حسابرسی داخلی ضمن بررسی و ارزیابی عملکرد کلیه مدیریت ها، واحدهای ستادی و نیز مناطق و نواحی شرکت، با هدف کمک به مدیریت سازمان برقراری رابطه سودمند و حفاظتی بین مقامات تعیین کننده ی سیاست کلی و خط مشی های موجود و حصول اطمینان از اجرای آنها اقدام می نماید.

این اداره به منظور نظارت بر حسن اجرای امور شرکت و سلامت فعالیت ها و حصول اطمینان از رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت، تمامی برنامه ها، روش ها و رویه های مورد استفاده ی سازمان در دستیابی به رسالت و اهداف خرد و کلان را بر حسب وظائف محوله مورد رسیئگی قرار داده و نتایج بررسی ها را به مدیرعامل و مراجع ذیصلاح شرکت گزارش می دهد.

 

روابط عمومی

روابط عمومی پل ارتباطی بین مردم و مدیریت شرکت است. این واحد از یک سو از طریق ارتباط با مردم و رسانه های جمعی، بازتاب های اجتماعی سیاست ها و عملکرد شرکت را در سطح کشور گردآوری و به اطلاع مدیریت می رساند و از سوی دیگر مردم را از سیاست ها، برنامه های اجرایی و طرح های توسعه ی خدمات مطلع می سازد.

مطالعات و بررسی های اجتماعی در خصوص موضوع فعالیت شرکت از طریق نظر سنجی  و دیگر روش های تحقیقاتی، چاپ و انتشار انواع کتاب، کاتالوگ، بروشور و تهیه ی فیلم های مستند و آموزشی به منظور ارتقاء دانش عمومی در زمینه ی فرآورده های نفتی، اجرای برنامه های فرهنگی، مذهبی، برگزاری مراسم اعیاد و جشن ها و سمینارها و کنفرانس های مختلف و ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف سوخت، اجرای برنامه های تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به پرسش ها، انتقادات و پیشنهادات مطرح شده از سوی مردم و رسانه ها از دیگر وظایف و مسئولیت های واحد روابط عمومی است.

ساختار اداری و تشکیلاتی روابط عمومی به شرح زیر است:

·        ارتباطات

·        انتشارات

·        برنامه ریزی و هماهنگی با روابط عمومی های مناطق

·        فرهنگی

·        سمعی و بصری

·        مطالعات اجتماعی

مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با شماره تماس 09627 و پست الکترونیکpr@niopdc.ir پاسخگو و پیگیر مسائل مربوط به کارت هوشمند سوخت، جایگاه های عرضه ی سوخت بنزین، نفتگاز، CNG و دریافت انتقادات و شکایات مردمی می باشد.

       .: کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. 1394-1386:.
V3.9.8.6