شنبه, 24 بهمن 1394          
همدان

منطقه همدان

 

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

كد

پست الكترونيكي

محمد عريزي قاسم آبادي


صادق فریدی

مدير منطقه همدان


معاون فنی عملیاتی

8265078


8265078

8268085


8265085

0811


0811

azizi@niopdc.ir  


sadfarid186@yahoo.com

افراسياب صالحي

معاون مالي-اداري

8265077

 

8268085

0811

 

 

محسن چهاردولي

معاون بازرگاني

8251005

8251005

0811

 bazargani-hamedan@yahoo.com

 

احمد شيراني اصل

رئيس روابط عمومي

8280600

 

0811

Pr.hamadan@yahoo.com

 

 

نشاني پستي منطقه :  همدان- خيابان بوعلي- روبه روي هتل بوعلي- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران (منطقه همدان)- کد پستی 65166- 1- 3185

 

سامانه پيام گير

: 8280600-0811

سامانه گويا

: 8262147-0811

 

 

نواحي منطقه همدان

 

ناحيه مركزي (همدان)

 

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

كد

پست الكترونيكي

محمد صفاریان همدانی

رئيس ناحيه مركزي

2652239

2652239

0811

 

 

 

نشاني پستي ناحيه مركزي (همدان): همدان- پشت تپه مصلا( انبار نفت قدیم)- شرکت ملی پخش منطقه همدان ناحیه مرکزی 

 

ناحيه ملاير

 

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

كد

پست الكترونيكي

عبداله گيتي منش

رئيس ناحيه ملاير

2210074

2210047

0851

 

 

 

نشاني پستي ناحيه ملاير : ملاير- خيابان شهيد مصطفي خميني (ره) جنب پمپ بنزين - شرکت ملی پخش ناحيه ملایر

 

 

ناحيه نهاوند

 

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

كد

پست الكترونيكي

سعيد طلائي

رئيس ناحيه نهاوند

3343921

3343921

0852

 

 

 

نشاني پستي ناحيه نهاوند: نهاوند- روبروي روستاي جهان آباد- انبار نفت جهان آباد- شرکت ملی پخش ناحيه نهاوند

 

 

ناحيه تویسركان

 

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

كد

پست الكترونيكي

بهروز ملک محمدی

رئيس ناحيه توسيركان

4533700

4533350

0852

 

 

 

نشاني پستي ناحيه تویسركان: تویسركان- کیلومتر 13جاده تویسركان كنگاور- شرکت پخش ناحيه تویسركان

 

  

ناحيه رزن

 

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

كد

پست الكترونيكي

مجيد رضايي

رئيس ناحيه رزن

6225272

6222815

0812

 

 

 

نشاني پستي ناحيه رزن: رزن- شهرك فرهنگيان- خيابان آيت ا... نوري – شرکت پخش ناحيه رزن

 

 

ناحيه بهار

 

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

كد

پست الكترونيكي

نعمت ا... قیاسی

رئيس ناحيه بهار

4224507

4228644

0812

 

 

 

نشاني پستي ناحيه بهار: بهار- جنب دانشگاه پيام نور- كوچه شهيد حسيني- شرکت پخش ناحيه بهار

 

 

 

ناحيه كبودرآهنگ

 

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

كد

پست الكترونيكي

محمد آقائي

رئيس ناحيه كبودرآهنگ

5223100

5225100

0812

 

 

 

نشاني پستي ناحيه كبودرآهنگ : كبودرآهنگ- بلوار وليعصر- نبش خيابان سپاه- پخش ناحيه كبودرآهنگ

 

 

ناحيه اسدآباد

 

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

كد

پست الكترونيكي

محمد اکبریان

رئيس ناحيه اسدآباد

3234744

3234144

0812

 

 

 نشاني پستي ناحيه اسدآباد : اسدآباد- خيابان سيد جمال الدين- جنب تامين اجتماعي- شرکت پخش ناحيه اسدآباد


.: کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. 1394-1386:.
V3.9.8.6