مدیریت عامل و اعضای هیئت مدیره

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
کرامت ویس کرمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ایمیل :
حمید قاسمی ده‌چشمه‌یی معاون مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ایمیل :
فرشید سعیدی مدیر مالی و عضو هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
محمد علی شهبازی رئیس امور حقوقی و پیمانها و عضو هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ایمیل :
رضا کشاورزی مدیر مهندسی و طرح‌ها و عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ایمیل :
آرش صدری رئیس دفتر مدیرعامل و دبیر جلسات هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

مدیران ستادی

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
علی‌اصغر عباسی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
مجید مجید‌ی‌راد مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ایمیل :
مجتبی خادمی مدیر صادرات و واردات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ایمیل :
احمد اکبری مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
فائزه منتظری مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ایمیل :
سید حسین دانش علاقه‌بند مدیر منابع انسانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ایمیل :
مسعود رضائی مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ایمیل :
محمدحسین باقری سرپرست طرح احداث جایگاه‌های سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآوده‌های نفتی ایران

روسای بلافصل

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
محمدناصر آزادگان رئیس و عضو کمیسیون مناقصات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ایمیل :
حسین سالاری سرپرست حراست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ایرج کلهری مشاور مدیرعامل و سرپرست اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ایمیل :
فاطمه کاهی رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ایمیل :
حسین عادلی رئیس بازرسی فنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ایمیل :
عیدمحمد توماج‌نژاد رئیس حسابرسی داخلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
سید محمدمهدی سیدی شاندیز رئیس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ایمیل :
مسعود سهرابی رئیس اداره بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل
ایمیل :