مدیران مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

 

 ردیف نام منطقه نام و نام خانوادگی عنوان سمت تلفن کد
 1  آبادان  مجاهد سعدی آل کثیر مدیر منطقه آبادان منطقه : 3336044
3336044:پیام گیر 
گویا : 8-3337196
061
2  آذربایجان شرقی  علی روح اللهی مدیر منطقه آذربایجان شرقی منطقه : 4440566
پیام گیر : 4442822
گویا : 4441663
 
 041
 3  آذربایجان غربی احمد مجرد  مدیر منطقه آذربایجان غربی منطقه : 3441029
پیام گیر : 3450660
گویا : 3482360 
044
4  اردبیل سید حجت مدنی مدیر منطقه اردبیل منطقه : 3356830
پیام گیر : 3336669
گویا : 3335353
 
 045
 5  اصفهان  حسین صادقیان  مدیر منطقه اصفهان منطقه : 6272677
پیام گیر : 6244619
گویا : 6289737  
031
6  البرز مجتبی دلبری سرپرست منطقه  البرز منطقه : 2542517
پیام گیر : 2542534
گویا : 32542500
 
 026
 7  ایلام  علی اصغر چاغروندی  مدیر منطقه ایلام منطقه : 32230705
پیام گیر : 32220078
گویا : 32220300 
084
8  اهواز نعمت اله نجفی مدیر منطقه  اهواز منطقه : 4445161
پیام گیر : 4454091
گویا : 4454091 
 061
 9  بوشهر  مسعود نیک تاج  مدیر منطقه بوشهر منطقه : 2526147
پیام گیر : 2526147
گویا :18-5554316 
077
10  تربت حیدریه  جواد بلندی
 مدیر منطقه تربت حیدریه منطقه : 2318029
پیام گیر :
گویا : 2318039 
051
 11  تهران محمد ابراهیم توسلی
مدیر منطقه تهران منطقه : 77601706
پیام گیر :
گویا:15- 77504214 
 021
12  چالوس تورج امانی
 مدیر منطقه چالوس  منطقه : 3-52256891
پیام گیر : 52256908
011
 13  چابهار سیدکاظم اسد
سرپرست منطقه چابهار منطقه : 3339780
پیام گیر :
گویا : 3339988
 
 054
14  چهارمحال و بختیاری جعفر سالاری نسب مدیر منطقه چهارمحال و بختیاری منطقه : 3334540
پیام گیر : 3334540
گویا : 3334540 
038
15  خراسان شمالی مجتبی شکوری  مدیر منطقه خراسان شمالی منطقه : 2230162
پیام گیر : 2315899
گویا : 2248834 
 058
16  خراسان رضوی علی اصغر اصغری مدیر منطقه خراسان رضوی منطقه : 7630717
پیام گیر : 7672111
گویا : 7672111 
051
 17  خراسان جنوبی  قربانعلی مردانی
 مدیر منطقه خراسان جنوبی منطقه : 2211861
پیام گیر : 
 056
18  زاهدان محسن وزارتی
 مدیر منطقه زاهدان منطقه : 2413511
پیام گیر : 2439558
گویا : 2429101 
054
 19  زنجان حمداله حبیبی
مدیر منطقه زنجان منطقه : 3221600
پیام گیر :
گویا : 3224050 
 024
20  ساری سبحان رجب پور  مدیر منطقه ساری منطقه : 3280030
پیام گیر : 3288816
گویا : 3270140
 
011
 21  سبزوار محمد صادقی
مدیر منطقه سبزوار منطقه : 4217501
پیام گیر :
گویا : 4216907
 
 051
22  شاهرود علی اکبر عرب عامری
 مدیر منطقه شاهرود منطقه : 3332860
پیام گیر : 3344765
گویا : 3344765
 
023
 23  فارس  امیر بنی کریمی مدیر منطقه فارس منطقه : 2288457
پیام گیر :
گویا : 2284086
 
 071
24 قزوین ابراهیم دژرفتار  مدیر منطقه قزوین منطقه : 2558600
پیام گیر : 2558600
گویا : 2558574 
028
 25  قم  محمود طاهری
مدیر منطقه قم منطقه : 6616579
پیام گیر :
گویا : 6623213 
 025
26  کردستان عبدالله گیتی منش  مدیر منطقه کردستان  منطقه : 3228314
پیام گیر :
گویا : 3239919
087
 27  کرمان سیدباقر نورالدینی
 مدیر منطقه کرمان منطقه : 2530801
پیام گیر : 2530580
گویا : 2530580
 
 034
28  کرمانشاه فریدون یاسمی  مدیر منطقه کرمانشاه منطقه : 8379812
پیام گیر : 8350113
گویا : 8350113
 
083
29  کهگیلویه و بویراحمد لطف الله مسعودی  مدیر منطقه کهگیلویه و بویراحمد منطقه : 3340880
پیام گیر : 3334084
گویا : 3334084
 
 038
 30  گلستان عیسی افتخاری
 مدیر منطقه گلستان منطقه : 32424202
پیام گیر :
گویا : 
017
31  گیلان علی اصغر عباسی مدیر منطقه گیلان منطقه :
پیام گیر :
گویا : 7226928 
 013
32  لرستان پیمان بهرامی  مدیر منطقه لرستان منطقه : 2219067
پیام گیر : 2219067
گویا :   33327640-44 
 
066
 33  استان مرکزی سعید جمشیدی   مدیر منطقه استان مرکزی منطقه : 36688695
پیام گیر :
گویا : 3668869
 
 086
34  میاندوآب سیدجواد فیض‌حسینی
مدیر منطقه  میاندوآب منطقه : 2458668
پیام گیر : 2458669
گویا : 2458668
 
044
 35  هرمزگان  عبداله احمدی کمرپشتی
 مدیر منطقه هرمزگان منطقه : 4513313
پیام گیر : 6-4513275
گویا : 3-5423272
 
 076
36  همدان امین روستایی مدیر منطقه همدان منطقه : 8280600
پیام گیر : 8280600
گویا : 8262147
 
081
 37  یزد عبدالرضا انتظاری
 مدیر منطقه یزد منطقه : 6246661
پیام گیر :
گویا : 6281717
 
 035