مراکز مجاز گازسوزکردن خوردوها

جهت گازسوزکردن خودروها به مراکز مجاز زیر مراجعه کنید:

-

-

مناطق رمزگشایی کارت سوخت

برای رمز گشایی کارت سوخت به یکی از مراکز رمزگشایی ذیل مراجعه کنید:

ناحیه شهرری:

ناحیه شمال:

ناحیه جنوب:

ناحیه غرب:

ناحیه شرق:

ناحیه مرکزی:

پاسخگویی به پیش از هشت هزار درخواست رمزگشایی کارت سوخت در منطقه چالوس

مدیر منطقه از رمزگشایی بیش از هشت هزارر کارت سوخت خودرو در ماههای آبان و آذر 98 خبرداد

تعطیلی مدارس ابتدایی فردا در تهران

مدارس تهران به علت آلودگی هوا فردا تعطیل شد.

رمزگشایی 12000کارت سوخت شهروند قزوینی

حذف رمز کارت سوخت برای 12000شهروند قزوینی انجام شد.

برگزاری دوره های آموزشی اپراتوری و تکنسین سی‌ان‌جی برای کارکنان

 

sdfiouhfibdfkhbsdzkhfbcsdkhfbsdk.

نیبتمزدیطتمبتبنیتذبنتیذبنتیذبنتیبذ


sdfiouhfibdfkhbsdzkhfbcsdkhfbsdk.

نیبتمزدیطتمبتبنیتذبنتیذبنتیذبنتیبذ


sdfiouhfibdfkhbsdzkhfbcsdkhfbsdk.

نیبتمزدیطتمبتبنیتذبنتیذبنتیذبنتیبذ


sdfiouhfibdfkhbsdzkhfbcsdkhfbsdk.

نیبتمزدیطتمبتبنیتذبنتیذبنتیذبنتیبذ


sdfiouhfibdfkhbsdzkhfbcsdkhfbsdk.

نیبتمزدیطتمبتبنیتذبنتیذبنتیذبنتیبذ


 

لیست اسامی کارکنان واحد انتشارات:

الهام ولیئی

ساناز ولیوند

لیست اسامی کارکنان واحد فرهنگی:

ناصر بهروز مقدم

نسیبه جلالیه

مریم پیروزنیا

لیست اسامی کارکنان سمعی و بصری:

بهروز مرادی

افشین پناهی

مرادی

مهناز رضائی

 

واحد پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی

اسامی کارکنان پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی:

آقای بهزاد شاکری

آزیبا زاهدی

زیبا امیرزاده

محترم حسینی

وکیل زاده از سوخترسانی بی وقفه در جایگاههای تهران خبرداد.