سوالات متداول درخصوص کارت سوخت

ردیف

سوال

پاسخ

1

هموطنانی که درخواست المثنی را در سامانه دولت همراه ثبت نموده اند برای پیگیری چه اقدامی انجام دهد آیا امکان حذف ثبت نام وجود دارد، امکان پیگیری از سایت GSB وجود دارد؟

با عنایت به الزام استفاده از کارت های هوشمند سوخت در تاریخ مقرر کسانی که در سایت دولت همراه ثبت نام نموده اند با استعلام در قسمت پیگیری می توانند از وضعیت تایید ثبت نام خود اطمینان حاصل نمایند.لازم به ذکر است برای تمام کسانی که ثبت نام آنها تایید شده کارت هوشمندسوخت صادر و به نشانی آنها ارسال می گردد، همچنین امکان حذف ثبت نام وجود ندارد.

2

در خصوص حذف رمز کارت هوشمندسوخت چه اقدامی می توان انجام داد؟

 ابتدا با درج چهاررقم شماره ملی کسی که کارت سوخت به نام اوصادر شده است به عنوان پیش فرض اقدام نمایند در غیر اینصورت وعدم پذیرش رمز پیش فرض ، با مراجعه به یکی از نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اقدام به حذف آن نمایید.

3

نحوه درخواست المثنی کارت هوشمندسوخت چگونه است؟

با مراجعه به دفاتر پلیس +10 اقدام به درخواست المثنی کارت سوخت نمود.

4

اگر هنگام قراردادن کارت هوشمند سوخت در تلمبه جایگاه با پیغام (تاریخ 1/10/93) مواجه شوند چه اقدامی می توان انجام داد؟

با مراجعه به یکی از نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اقدام به حذف آن نمایید.

5

اجرایی شدن طرح استفاده از کارت هوشمند سوخت در کل کشور چه زمانی است؟

الزام استفاده تدریجی از کارت هوشمندسوخت از تاریخ 20/5/98 با اولویت کلان شهرهای تهران، البرز، اصفهان و تبریز می باشد.