دعوت به همکاری

 "دعوت به همکاری"

 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بمنظور توسعه صادرات فرآورده های نفتی از طریق عرضه در بورس (انرژی و کالا)، در نظر دارد از خدمات شرکتهای کارگزار معتبر و فعال در حوزه عرضه فرآورده های نفتی، گازی و مشتقات پتروشیمی در بورس انرژی و کالا بهره مند گردد. لذا از کلیه شرکتهای کارگزاری برتر دعوت می گردد رزومه کاری خود را به معاونت بازاریابی صادرات و واردات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران جهت بررسی ارسال نمایند. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با اداره بازاریابی به شماره تلفن 84121169 تماس حاصل نمایند.