امروز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۷:۴۳

بانکرینگ

    
سوخت رسانی با کشتی ها و شناورهای کوچک و بزرگ در دریا و یا اسکله را بانکرینگ گویند.

تامین آب و آذوقه ، ارائه خدمات فنی و مهندسی،پزشکی و بهداشتی،امکان اسکان خدمه اسکان و تعویض خدمه کشتی ،جمع آوری پسماندهای نفتی و زباله های کشتی و ... از جمله خدمات جانبی بانکرینگ میباشد.

خطوط ساحلی طولانی در شمال و جنوب کشور و اهمیت منطقه خلیج فارس و دریای عمان به لحاظ عبور و مرور نفتکشهای حامل نفت خام و کشتی های حامل کالاهای تجاری و موقعیت ممتاز آبهای سرزمنی کشورمان به لحاظ نزدیکی به خطوط دریانوردی و عمق مناسب سواحل موقعیت ممتازی را جهت گسترش و توسعه این صنعت پیشرو کشور قرار داده است.
       

مزایای بانکرینگ
      
دستورالعمل جامع بانکرینگ و خدمات جانبی
      
دستورالعمل ارزیابی شرکتهای متقاضی بانکرینگ
      

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 84129-021
شماره نمابر:-88813112-021 شماره پیگیری 84121199
مرکز پاسخگویی : 09627
 
نظر شما در مورد این وب سایت چیست ؟