امروز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۷:۳۳

مزایای بانکرینگ


1- ایجاد درآمد

2- ایجاد اشتغال

3- محرومیت زدایی از مناطق مجری طرح و ایجاد بسترهای مناسب سرمایه گذاری

4- جلوگیری از مهاجرت ساکنین مناطق مجری طرح

5- ارتقاء اعتبار بین امللی کشور(شرکت های بانکر کننده)

6-ارتقاء سطح امنیت مناطق مجری طرح بواسطه تردد مداوم کشتی ها در منطقه

7- جلوگیری از قاچاق کالا و ارز

8- ارتقاء رتبه بنادر ساحلی به علت عملیات سوخترسانی به کشتی ها و ارائه خدمات جانبی بانکرینگ
      

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 84129-021
شماره نمابر:-88813112-021 شماره پیگیری 84121199
مرکز پاسخگویی : 09627
 
نظر شما در مورد این وب سایت چیست ؟