صادرات فرآورده های نفتی

بهره مندی از ذخایر عظیم نفت و گاز و موقعیت جفرافیایی مناسب به جهت دسترسی به ابهای بین المللی ، نزدیکی به بازارهای مصرف رو به رشد کشورهای همسایه و منطقه و همچنین تنوع فرآورده های تولیدی پالایشگاه های داخلی ، صادرات فرآورده های نفتی را برای کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است.

 در این راستا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با برخورداری از ساز و کارهای مناسب عملیاتی ، مالی و پرسنلی مزیت های رقابتی بسیاری داشته و با اتکا به دانش و تجربیات کارشناسان مجرب و استفاده از امکانات ذخیره سازی انبارها،خطوط لوله انتقال فرآورده، وسائل حمل جاده ای و ریلی و دریایی،اسکله ای بندری از سال 1385 عهده دار عرضه فرآورده های تولیدی پالایشگاه های کشور در بازارهای بین المللی با اولویت کشورهای همسایه بوده و خوشبختانه در این زمان کوتاه علاوه بر حضور موفق و توسه سهم بازار خود در محیطی به شدت رقابتی به عنوان شریک تجاری قابل اعتمادی از سوی خریداران شناخته شده است.
 
 

شرایط کلی شرکتهای متقاضی صادرات فرآورده
 
فرآیند فروش صادراتی فرآورده ها

نوع و مبادی تامین فرآورده
 
معرفی پرسنل و اطلاعات تماس