فرآیند فروش صادراتی فرآورده

فروش مستقیم      
       

در حال حاضر شامل فرآورده های نفتگاز، نفت کوره، نفت سفید و نفت جت (ATK) می باشد.

 

1-دریافت درخواست مشتری

2-بررسی تقاضای مشتری و امکان تامین فرآورده درخواستی

3-دریافت مدارک و اطلاعاتی از جمله(شناسه ملی و کد اقتصادی) و رزومه کاری شرکت متقاضی جهت بررسی امکانات و توانمندی مشتری

4-مذاکره جهت حصول توافق در خصوص نحوه فروش،برداشت و قیمت فرآورده به توجه به شرایط بازارهای بین امللی و قوانین و مقررات جاری شرکت

5-صدور پیش فاکتور(پروفورما) جهت پرداخت بهاء فرآورده (بصورت ارزی  در خارج از کشور و ریالی در داخل کشور براساس میانگین نرخ ارز صرافی های بانک ملت وصادرات)

6-دریافت فیش واریزی و استعلام واریز وجه از بانک دریافت کننده*

7-عقد قرارداد،صدور حواله برداشت و مجوز گمرکی و ارسال آن به منطقه و گمرک مبدا برداشت

8-دریافت آمار برداشت فرآورده خریداری شده از انبار مبدا

9-صدور صورتحساب(فاکتور فروش)

*با توجه به محدودیت های بین المللی ارائه تاییدیه دریافت وجه از بانک مربوطه زمانبر(حداقل 3 روز) می باشد
     
             
فروش از طریق بورس      
       

در حال حاضر شامل فرآورده های گازمایع و گوگرد می باشد.
          

1-اعلام نوع و مقدار فرآورده قابل عرضه و قیمت پایه به بورس

2-رقابت شرکتهای متقاضی در بورس و خرید فرآورده

3-معرفی شرکت برنده(خریدار) به شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی توسط بورس

4-صدور پیش فاکتور(پروفورما) جهت پرداخت بهاء فرآورده (به صورت ارزی در خارج از کشور و ریالی در داخل کشور براساس میانگین نرخ ارز صرافیهای بانک ملت وصادرات)

5-دریافت فیش واریزی و استعلام واریز وجه از بانک دریافت کننده*

6-عقد قرارداد،صدور حواله برداشت و مجوز گمرکی و ارسال آن به منطقه و گمرک مبدا برداشت

7-دریافت آمار برداشت فرآورده خریداری شده از انبار مبدا

*با توجه به محدودیت های بین المللی  ارائه تاییدیه دریافت وجه از بانک مربوطه زمانبر(حداقل 3 روز) میباشد

** شرکتهای متقاضی خرید فرآورده صادراتی از طریق بورس میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به کارگزاری بانک ملی(اینجا) و یا کارگزاری مفید(اینجا) مراجعه نمایند.