واردات فرآورده های نفتی

 

در حال حاضر واردات تمامی فرآورده های اصل نفتی (نفتگاز ، بنزین ) توسط معاونت فرآورده امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران صورت میپذیرد.

شماره تلفن : 61622460 - 61622262