سوآپ

 سوآپ یا معاوضه فرآورده های نفتی عبارت است از واردات فرآورده از یک نقطه مرزی جهت مصرف در داخل کشورو در قبال آن صدور فرآورده با همان مشخصات و به همان مقدار یا صدور فرآورده بصورت غیرهمنام(با فرآورده های دیگر) و یا به صورت ارزشی(معادل ارزش محمولات وارده)از مرز خروجی دیگر.

 کشورمان ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر اروپا-آسیا ظرفیت مناسبی از نظر سوآپ فرآورده های نفتی دارا می باشد. حجم تولید فرآورده های نفتی در کشورهای آسیای میانه به ویژه ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و عدم دستیابی مستقیم کشورهای مذکور به آبهای بین‏المللی خلیج فارس و نیز بازارهای منطقه ای مانند ترکیه، پاکستان، و افغانستان نقش ایران را در سوآپ فرآورده های نفتی بسیار مؤثر و تعین کننده نموده مضافاٌ آنکه علیرغم تمرکز مراکز جمعیتی در استانهای شمالی کشور و دور بودن آنها از مبادی تامین داخلی(پالایشگاه ها) مزیت های نسبی فراوان را جهت انجام سوآپ عاید کشور مینماید.

      

مزایای سوآپ
    
چگونگی انجام سوآپ و شرایط متقاضیان
               
فرآورده های معوض و مبادی عملیات سوآپ           

معرفی پرسنل و اطلاعات تماس