مزایای سواپ

    
1- صرفه جویی در مصرف سوخت یارانه ای نفتکشها و گازکشهای جاده پیما که فرآورده را در مسیر جنوب به شمال انتقال میدهند.

2- کاهش ترافیک جاده ای

3- امکان تحویل معوض فرآورده وارده در طول 6 ماه (گذراندن پیک مصرف)

4- بلا استفاده نبودن تاسیسات ایجاد شده جهت تخلیه گاز مایع وارداتی در انبار نکا و سنگ بست که با صرف هزینه های سنگین احداث گردیده اند.

5- از دست ندادن مبادی تامین آسیای میانه در صورت نیاز احتمالی به واردات مجدد

6- کاهش تصادفات و هزینه های مالی و جانی

7- کاهش آلودگی هوا

8- ایجاد اشتغال در بخش سوآپ

9- وابستگی تجاری کشورهای CIS به کشور

10- تامین پایدار سوخت مناطق شمالی به ویژه در مواقع حداکثر مصرف داخل

11- کاهش استهلاک جاده ها و تانکرهای حمل سوخت

12- هزینه فرصت استفاده از ناوگان حمل سوخت در سایر بخش های حمل و نقل

13- دریافت سوخت وارداتی با کیفیت بهتر