امروز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۷:۲۹

معرفی پرسنل و اطلاعات تماس

بازاریابی و بازرگانی

 

 نام و نام خانوادگی
 سمت تلفن پست الکترونیک
 محمد کریمی
 رئیس اداره سواپ
 84121023 m.karimi@niopdc.ir
 راضیه جباری
 کارشناس اداره سواپ
 84121023 r.jabbari@niopdc.ir

 

 

 

 عملیات

 

 نام و نام خانوادگی
 سمت تلفن پست الکترونیک
 رضا ورمرزیاری
 کارشناس ارشد عملیات سواپ
 84121766 varmazyari@niopdc.ir
 سلما یوسفی
 کارشناس عملیات سواپ
 88381258 

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 84129-021
شماره نمابر:-88813112-021 شماره پیگیری 84121199
مرکز پاسخگویی : 09627
 
نظر شما در مورد این وب سایت چیست ؟