امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ۰۴:۱۷

برنامه زمانبندی استفاده از اماکن ورزشی در سال 1395

 
 برنامه زمانبندی استفاده از اماکن ورزشی بانوان طرف قرارداد شرکت ملی پخش در سال 1395
 
 

ردیف

رشته

روز

ساعت

محل

مربی

سرپرست هیئت

1

بدمینتون

یکشنبه

سه شنبه

 پنج شنبه

30/16 الی 18

30/16 الی 18

15 الی 30/16

خ شهید مفتح

ورزشگاه شهید شیرودی

 

خانم زمانیان

 

خانم افشار

2

تنیس روی میز

دو شنبه

چهار شنبه

30/16 الی 18

بلوار کشاورز خ حجاب جنب خانه والیبال

هیئت پینگ پنگ

خانم آگین

خانم راشدی

3

 

تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی

یکشنبه

سه شنبه

 پنج شنبه

30/16

الی 18

میدان شهدا

 باشگاه شهدای برق

 

خانم نبوی

 

آقای شریعت

4

 

تیراندازی با تیر و کمان

یکشنبه

سه شنبه

 پنج شنبه

30/16

 الی 18

میدان شهدا

باشگاه شهدای برق

 

خانم نور

 

آقای شریعت

5

 

والیبال

پنج شنبه

جمعه

18 الی 30/19

30/14 الی16

 

خ شیخ بهایی شهرک والفجر مجتمع ورزشی والفجر ،

 

خانم صالحی

 

خانم شریعتی

6

 

شنا

شنبه

دوشنبه  چهارشنبه

30/17 الی 19

17 الی 30/18

17 الی 30/18

 

استخر دانشگاه صنعتی شریف

خانم نیاکان

خانم قلعه قوند

 

خانم عسگری

7

شنا

پنج شنبه

14 الی 45/15

خ مفتح خ ورکش ، فدراسیون جانبازان

خانم

خانم عسگری


 

شنا

 

سه شنبه

 

45/16 الی30/18

اتوبان شهید باقری خ گلبرگ شرقی خ ملکی نبش خ 120 مجموعه ورزشی آلیس

 

خانم

 

خانم عسگری

8

شطرنج

یک شنبه

00/16

رستوران طبقه 8

خانم همتی

خانم پویان فر

9

آمادگی جسمانی

( صبح )

یکشنبه

سه شنبه

45/6 الی 45/7

باشگاه ورزشی طبقه 8

خانم صاحب نسق

خانم فلاحی

10

آمادگی جسمانی

( عصر )

یکشنبه

سه شنبه

16 الی 18

باشگاه ورزشی طبقه 8

خانم صاحب نسق

خانم فلاحی

 


 برنامه زمانبندی استفاده از اماکن ورزشی  آقایان طرف قرارداد شرکت ملی پخش در سال 1395


ردیف

رشته

روز

ساعت

محل

مربی

سرپرست هیئت

1

فوتسال

دوشنبه ، چهارشنبه

18 الی20

خ مفتح  خ ورکش ، فدراسیون جانبازان

محمد خانبابایی

آقای هاشمی

2

تنیس روی میز

یکشنبه ،

سه شنبه

30/18 الی 20

خ شهید مفتح خ ورزنده

وزشگاه شهید شیرودی

صمد تدبیری

آقای بیگ زاده

3

تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی

یکشنبه ،

سه شنبه ،

 پنج شنبه

30/16

الی 18

میدان شهدا

باشگاه شهدای برق

 

نصرت ا.. مختاری

 

آقای شریعت

4

 

تیراندازی با تیر و کمان

یکشنبه ،

سه شنبه ،

 پنج شنبه

30/16

 الی 18

میدان شهدا

باشگاه شهدای برق

 

مهرداد غلامی

 

آقای شریعت

5

والیبال

سه شنبه

18 الی 20

باشگاه شماره 1 صنعت نفت

 

آقای یزدانپناه

6

 

شنا

شنبه

دوشنبه  چهارشنبه

30/17 الی 19

17 الی 30/18

17 الی 30/18

 

استخر دانشگاه صنعتی شریف

سهیل ملکاء آشتیانی ، سعید ملکاء آشتیانی

 

آقای عبدا... پور

 

7

 

شنا

 

جمعه

30/9 الی 15/11

میدان توحید ، ابتدای اتوبان شهید چمران مجموعه ورزشی آریان

 

امین پرهیزی

 

آقای عبدا... پور

8

 

شنا

 

یک شنبه

17 الی

45/18

اتوبان شهید باقری خ گلبرگ شرقی خ ملکی نبش خ 120 مجموعه ورزشی آلیس

 

امین پرهیزی

 

آقای عبدا... پور

9

شطرنج

 

16 الی 18

رستوران طبقه 8

 

آقای ابراهیمی

10

آمادگی جسمانی

( صبح )

شنبه،دوشنبه ، چهارشنبه

45/6 الی 45/7

باشگاه ورزشی طبقه 8

*****

آقای یاوری

11

آمادگی جسمانی

( عصر )

شنبه،دوشنبه ، چهارشنبه

16 الی 18

باشگاه ورزشی طبقه 8

جلال نادمی ذلانی

آقای یاوری

12

بسکتبال

شنبه

دوشنبه

16 الی 30/17

15 الی 30/16

خ سمیه خ خاقانی سالن ورزشی دانشگاه خوارزمی

*****

آقای انصاری

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 84129-021
شماره نمابر: 2-88813111-021
مرکز پاسخگویی : 09627