جزییات خبر

گزارش تصویری؛

فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا

(دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹) ۱۱:۵۳

جایگاه‌های عرضه سوخت در کل کشور ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اقدام‌های پیشگیرانه و کنترلی برای مقابله با ویروس کرونا به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان هستند.

فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 20
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 19
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 18
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 17
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 16
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 15
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 14

فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 12
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 11
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 10
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 9

فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 8
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 7
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 6
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 5
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 4
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 3
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 2
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 1
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 20
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 19
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 18
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 17

فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 13
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 12
فعالیت جایگاه‌های عرضه سوخت در روزهای شیوع کرونا 10

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید