پورتال اطلاع رسانی
niopdc شعار سال

مسعود رضائی

مسعود

رضائی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی الکترونیک دانشگاه صنعت نفت، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه یزد

سوابق شغلی: معاون اجرایی مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، معاون حمل و نقل  شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، رئیس امور مشارکت‌های شرکت توسعه صنایع پالایش نفت، معاون فاوای مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مدیر تعالی سازمانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۱ خرداد ۱۳۹۹