فرم ثبت نام امیدهای آینده ( سال تحصیلی 96-95 )

مشخصات ولی دانش آموز
*
*
*
[356]\d{5,6}
*
مشخصات دانش آموز
*
*
*
لطفا کدملی را بدون خط تیره - وارد کنید .
*
*
*
فرمت تصویر باید jpg باشد و از 200 kb بیشتر نباشد .اطلاعات تحصیلی دانش آموز
*
حتما معدل را با دو رقم اعشاری وارد کنید . مثال : 19/00
آدرس محل سکونت
*
*
لطفا کدملی را بدون خط تیره - وارد کنید .