" اطلاعیه شماره 1 "

 

بنزین و مشتقات حاصل از آن به دلیل ماهیت و خواص فیزیکی و شیمیایی آن در شرایط محیطی به خصوص در فصل گرما بصورت بخار در محیط منتشر می شود .

بخارات بنزین و بنزین مایع با توجه به اینکه از مشتقات نفتی است قابلیت اشتعال سریع دارد و در صورت افزایش دما و مجاورت با منبع اشتعال موجب آتش سوزی و انفجار می شود . بر این اساس نگهداری آن در ظروف معمولی و غیر استاندارد باعث انتشار بخارات آن شده  و در صورت قرارگرفتن در محیط بسته احتمال آتش سوزی و انفجار آن به شدت افزایش می یابد .

به هموطنان عزیز در تمام نقاط کشور اکیدا" توصیه می شود و از نگهداری و ذخیره سازی بنزین در ظروف غیر استاندارد و در فضاهای محبوس و بسته و یا در مقابل نور خورشید و یا مجاورت  با منبع اشتعال جدا" خودداری نمایند .

                                                                                                                      

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران