" اطلاعیه شماره دو "

 

در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو به اطلاع هموطنان عزیز می رساندهر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیر قانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می شود.

بر این اساس تأکید می شود کارت های هوشمند سوخت فاقد تاریخ انقضاء و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هیچ برنامه ای برای تعویض و جایگزینی کارت های هوشمند سوخت ندارد.

درصورتیکه تعداد غیر متعارف کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود قابل پیگرد قانونی توسط سازمانهای ذیصلاح می باشد.

 

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران