سوخت رسانی مرز مهران

Loading

سوخت رسانی در اربعین 98

1 10
1 9
1 8
1 7
1 6
1 5
1 4
1 3
1 2
1 1
Loading

سوخت رسانی در اربعین 98

3 2
3 1
2 10
2 9
2 8
2 7
2 6
2 5
2 4
2 3
2 2
2 1
Loading

سوخت رسانی در اربعین 98

3 14
3 13
3 12
3 11
3 10
3 9
3 7
3 6
3 5
3 4
3 3
Loading
  • تهیه فیلم های معرفی عملکرد شرکت اعم از مدیریت ها، ادارات بلافصل، واحدهای عملیاتی، انبارها، تأسیسات، جایگاه ها، سوختگیری هواپیمایی، سوآپ و صادرات فرآورده های نفتی، کهاب، سوخترسانی به کشتیها(بانکرینگ)، معرفی دانش فنی و توانمندی شرکت، معرفی پروژه ها و ...
  • تهیه تیزر و فیلم های آموزشی درخصوص اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، ایمنی، محیط زیست، فعالیت های شرکت، هدفمندی یارانه‌ها
  • تهیه تیزرهای تبلیغاتی در راستای پیشبرد اهداف کلان شرکت
  • فیلمبرداری و عکسبرداری از مصاحبه ها، جشن های ملی و مذهبی، افتتاحیه و اختتامیه ها، بازدیدهای مدیران از مجموعه های درون سازمانی و برون سازمانی، تودیع و معارفه ها، برگزاری اردو و مسابقات ورزشی، مانورها و .... و همچنین تهیه فیلم در این خصوص
  • عکسبرداری صنعتی از انبارها، جایگاه ها، مراکز صنعتی، اسکله‌های تخلیه و بارگیری نفتکشها و ... و ارائه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت جهت بارگذاری و معرفی آنها.
  • چاپ عکس های صنعتی و مناظر در ابعاد 70×100 برای تلطیف فضای اداری
  • هماهنگی و همکاری با مناطق، حراست پخش و حراست پالایش و پخش برای صدور مجوز فیلمبرداری و عکسبرداری از تأسیسات و انبارهای شرکت برای تهیه گزارش مصور تلویزیونی
  • صدور مجور خرید لوازم و تجهیزات سمعی و بصری برای ادارات ستادی و مناطق
  • فیلمبرداری از برگزاری نمایشگاه های فعلی، تخصصی و بین المللی