امروز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۲۱

بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز و پالایش و پتروشیمی 980211 16
بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز و پالایش و پتروشیمی 980211 15
بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز و پالایش و پتروشیمی 980211 14
بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز و پالایش و پتروشیمی 980211 13
بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز و پالایش و پتروشیمی 980211 11
بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز و پالایش و پتروشیمی 980211 9
بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز و پالایش و پتروشیمی 980211 8
بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز و پالایش و پتروشیمی 980211 7
بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز و پالایش و پتروشیمی 980211 6
بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز و پالایش و پتروشیمی 980211 4
بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز و پالایش و پتروشیمی 980211 3
بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز و پالایش و پتروشیمی 980211 1
کنفرانس CNG .3-24-1
نمایشگاه 24
Loading

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 84129-021
شماره نمابر:-88813112-021 شماره پیگیری 84121199
مرکز پاسخگویی : 09627
 
نظر شما در مورد این وب سایت چیست ؟