امروز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۷:۳۴
آمار مصرف فرآورده ها (1398-1397)
تاریخ

بنزین

 ( بر حسب میلیون لیتر)

میانگین مصرف از ابتدای سال

-

درصد رشد نسبت

به مدت مشابه

سال قبل

98/1/16
83
93.8

0.1
98/1/15
96.3
94.5

0
98/1/14
85.1
94

1.9-
98/1/13
75.6
94.6

2.2-
98/1/12
92.1
96.2

2-
98/1/11
99.5
96.6

0.5-
98/1/10 106.3 96.27
  17
98/1/9
89
95
  16-
98/1/8 101.6
 95.88
   
98/1/7
 90.9 94.93
  12.09-
98/1/6  88.7
95.74
  7.3-
98/1/5
 95.8 97.5
  0.9-
98/1/4  94.4
98
   1.1
98/1/3
98
99.9
 
98/1/2 101.8
 97.9
   4.3
98/1/1
 94
94
  4.8-
97/12/29
135.8     30.4
97/12/28 116 0.3-
97/12/27
108.1 95.8   11.4


 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 84129-021
شماره نمابر:-88813112-021 شماره پیگیری 84121199
مرکز پاسخگویی : 09627
 
نظر شما در مورد این وب سایت چیست ؟