پورتال اطلاع رسانی
niopdc شعار سال

فرآورده ها


 ردیف نوع فرآورده واحد قیمت (به ریال)
1  بنزین موتور معمولی سهمیه ای
لیتر
15000
2
بنزین موتور معمولی غیر سهمیه ای
لیتر
30000
3  بنزین سوپر
لیتر
35000
4  نفت گاز
 لیتر 3000
5
 نفت کوره
 لیتر  3000
6  نفت سفید
 لیتر 1500
7
گاز مایع
کیلوگرم

 2300

8  ATK
 سنت/گالن بر مبنای دلار 330
9
 ATK
 سنت/گالن بر مبنای یورو 315
10  ATK
 لیتر/ریال 224967

جهت مشاهده نرخ فرآورده های ویژه نفتی در بورس به این آدرس مراجعه فرمایید: www.imc.co.ir

قیمت دلاری و ریالی نفتگاز و نفت کوره

 ردیف نوع فرآورده نرخ هر تن متریک  نرخ هر لیتر
    دلار ریال

 دلار  ریال
1 نفتگاز
- - -  -
2
نفت کوره 180 -
124847614  - 121114
3 نفت کوره 230 -
121725501 - 118081
4 نفت کوره 280 -
119492030 - 115919
5 نفت کوره 380 - 115924277 - 112438

* نرخ نیما دلار آمریکا :263692 ریال

 

نرخ دلاری و ریالی خرده فروشی (بانکرینگ) نفتگاز و نفت کوره

 
 ردیف نوع فرآورده نرخ هر تن متریک  نرخ هر لیتر
    دلار ریال

 دلار  ریال
1 نفتگاز
996.00 282377454 0.835 236732
2
نفت کوره 230 461.62
130874579 0.4478 126956
3 نفت کوره 280 453.15
128473236 0.4396 124632
4 نفت کوره 380 439.62 124637326
0.4264 120889

* نرخ دلار آمریکا : 283511.5ریال

 ردیف شرح واحد قیمت (به ریال)
1  سیلندر 2 کیلوگرمی
کیلوگرم 40000
2
 سیلندر 5 کیلوگرمی کیلوگرم 87000
3  سیلندر 11 کیلوگرمی کیلوگرم 167000
4  سیلندر 25 کیلوگرمی  کیلوگرم 340000
5
 سیلندر 33 کیلوگرمی  کیلوگرم 430000
6  سیلندر 45 کیلوگرمی  کیلوگرم 560000
7
 سیلندر 50 کیلوگرمی کیلوگرم

590000

  • هموطنان عزیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی و یا عرضه خارج از شبکه (قاچاق)، مراتب را به سامانه 124 مرکز رسیدگی به پاسخگویی و شکایات سازمان صمت ( وزارت صنعت، معدن و تجارت) استان اطلاع دهید. 
 ردیف نوع فرآورده واحد قیمت (به ریال)
1  بنزین موتور معمولی
لیتر
202545
2
بنزین موتور سوپر لیتر 208840
3 نفت کوره
لیتر توضیحات
4  نفت گاز لیتر 233135
5
 نفت سفید لیتر
227064
6 گاز مایعLPG (ریال بر کیلو) کیلو 181917