امروز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ ۰۷:۳۴

آمار تعداد بازدیدکنندگان

۱۱۲ نفر
۱۲,۶۴۵,۵۸۴ نفر
۱,۰۱۹ نفر
۶,۵۳۸ نفر
۱۲ مهر ۱۳۹۵
۳۵,۵۸۶ نفر

آمار بازدید ماهیانه

تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۰۳ ۱,۰۱۹   کاربر ۱,۲۹۲   صفحه
۰۶/۰۲ ۶,۵۳۸   کاربر ۹,۸۸۰   صفحه
۰۶/۰۱ ۴,۹۴۴   کاربر ۷,۴۳۵   صفحه
۰۵/۳۱ ۴,۱۷۰   کاربر ۵,۷۴۰   صفحه
۰۵/۳۰ ۵,۴۲۹   کاربر ۸,۱۶۲   صفحه
۰۵/۲۹ ۴,۳۶۰   کاربر ۶,۰۵۷   صفحه
۰۵/۲۸ ۵,۸۶۷   کاربر ۸,۶۶۳   صفحه
۰۵/۲۷ ۶,۹۳۸   کاربر ۱۰,۴۴۹   صفحه
۰۵/۲۶ ۷,۵۸۳   کاربر ۱۲,۱۳۳   صفحه
۰۵/۲۵ ۵,۸۱۰   کاربر ۸,۵۱۸   صفحه
۰۵/۲۴ ۸,۲۲۸   کاربر ۱۲,۷۱۸   صفحه
۰۵/۲۳ ۱۳,۸۳۱   کاربر ۲۳,۲۸۰   صفحه
۰۵/۲۲ ۲۳,۴۶۳   کاربر ۴۲,۷۲۹   صفحه
۰۵/۲۱ ۱۸,۳۳۷   کاربر ۲۹,۰۹۷   صفحه
۰۵/۲۰ ۱۷,۲۷۶   کاربر ۳۲,۶۸۹   صفحه
۰۵/۱۹ ۱۳,۹۲۶   کاربر ۲۵,۲۶۱   صفحه
۰۵/۱۸ ۶,۳۸۸   کاربر ۹,۷۱۲   صفحه
۰۵/۱۷ ۹,۲۰۴   کاربر ۱۴,۹۳۸   صفحه
۰۵/۱۶ ۸,۹۶۶   کاربر ۱۵,۷۱۵   صفحه
۰۵/۱۵ ۹,۴۷۷   کاربر ۱۸,۶۴۴   صفحه
۰۵/۱۴ ۱۰,۴۴۹   کاربر ۱۹,۸۲۶   صفحه
۰۵/۱۳ ۱۰,۲۳۳   کاربر ۲۰,۳۳۳   صفحه
۰۵/۱۲ ۱۰,۲۱۵   کاربر ۲۰,۱۵۸   صفحه
۰۵/۱۱ ۵,۶۲۴   کاربر ۹,۳۹۷   صفحه
۰۵/۱۰ ۷,۲۳۲   کاربر ۱۳,۱۷۳   صفحه
۰۵/۰۹ ۹,۹۶۴   کاربر ۱۹,۴۳۳   صفحه
۰۵/۰۸ ۹,۵۸۷   کاربر ۱۹,۵۰۲   صفحه
۰۵/۰۷ ۹,۱۰۹   کاربر ۱۸,۲۱۵   صفحه
۰۵/۰۶ ۱۱,۰۵۸   کاربر ۲۲,۹۵۵   صفحه
۰۵/۰۵ ۱۱,۳۸۶   کاربر ۲۴,۹۴۲   صفحه

آمار بازدید ساعتی

ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۴۲,۸۵۸ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۳۴,۶۷۱ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۵۱۱,۶۷۱ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۹۹,۴۶۱ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۹۹,۱۹۵ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۹۷,۸۸۳ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۵۰۵,۷۱۶ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۵۷۳,۷۱۵ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۶۷۶,۸۰۷ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷۳۲,۱۸۵ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷۵۸,۱۳۸ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۷۶۹,۰۱۵ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷۴۲,۷۹۰ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۷۲۱,۱۲۰ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۶۸۰,۲۳۱ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷۰۲,۲۴۷ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶۵۳,۲۲۲ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶۱۹,۱۴۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۹۸,۹۷۳ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵۹۶,۲۲۷ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵۸۶,۷۷۰ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵۹۷,۹۶۱ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶۰۹,۷۸۹ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵۶۰,۶۳۳ ۴ %
رکوردی در این فاصله زمانی وجود ندارد

آمار پربازدیدترین صفحات

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 84129-021
شماره نمابر:-88813112-021 شماره پیگیری 84121199
مرکز پاسخگویی : 09627
 
نظر شما در مورد این وب سایت چیست ؟