آمار تعداد بازدیدکنندگان

۱۸ نفر
۱۲,۹۵۱,۳۷۰ نفر
۳۲۶ نفر
۴,۳۱۵ نفر
۱۲ مهر ۱۳۹۵
۳۵,۵۸۶ نفر

آمار بازدید ماهیانه

تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۲۳ ۳۲۶   کاربر ۴۸۰   صفحه
۰۸/۲۲ ۴,۳۱۵   کاربر ۷,۶۸۴   صفحه
۰۸/۲۱ ۳,۸۸۷   کاربر ۶,۸۷۰   صفحه
۰۸/۲۰ ۳,۲۷۷   کاربر ۵,۶۷۱   صفحه
۰۸/۱۹ ۲,۵۹۳   کاربر ۴,۳۶۵   صفحه
۰۸/۱۸ ۳,۲۲۰   کاربر ۵,۴۹۲   صفحه
۰۸/۱۷ ۲,۲۲۸   کاربر ۳,۲۰۸   صفحه
۰۸/۱۶ ۲,۴۴۸   کاربر ۴,۰۲۵   صفحه
۰۸/۱۵ ۲,۵۷۹   کاربر ۳,۷۱۵   صفحه
۰۸/۱۴ ۳,۰۲۷   کاربر ۴,۹۷۴   صفحه
۰۸/۱۳ ۳,۷۰۷   کاربر ۵,۹۴۱   صفحه
۰۸/۱۲ ۴,۳۶۱   کاربر ۶,۸۹۲   صفحه
۰۸/۱۱ ۳,۶۰۷   کاربر ۶,۴۷۴   صفحه
۰۸/۱۰ ۲,۴۸۶   کاربر ۳,۶۳۹   صفحه
۰۸/۰۹ ۲,۴۱۵   کاربر ۳,۸۶۱   صفحه
۰۸/۰۸ ۳,۰۸۵   کاربر ۵,۲۹۶   صفحه
۰۸/۰۷ ۲,۰۷۶   کاربر ۳,۲۹۳   صفحه
۰۸/۰۶ ۳,۱۵۲   کاربر ۱۰,۰۷۶   صفحه
۰۸/۰۵ ۲,۹۱۵   کاربر ۶,۰۰۲   صفحه
۰۸/۰۴ ۳,۴۸۰   کاربر ۷,۰۱۰   صفحه
۰۸/۰۳ ۲,۲۵۹   کاربر ۴,۱۱۷   صفحه
۰۸/۰۲ ۲,۴۸۸   کاربر ۴,۷۰۶   صفحه
۰۸/۰۱ ۴,۰۲۳   کاربر ۹,۱۰۴   صفحه
۰۷/۳۰ ۵,۵۰۸   کاربر ۱۶,۶۹۰   صفحه
۰۷/۲۹ ۳,۶۹۳   کاربر ۶,۵۰۶   صفحه
۰۷/۲۸ ۴,۵۵۸   کاربر ۸,۲۱۹   صفحه
۰۷/۲۷ ۲,۵۸۵   کاربر ۳,۷۹۷   صفحه
۰۷/۲۶ ۲,۵۲۱   کاربر ۳,۸۶۳   صفحه
۰۷/۲۵ ۲,۳۲۶   کاربر ۳,۹۶۳   صفحه
۰۷/۲۴ ۳,۱۱۹   کاربر ۵,۶۲۱   صفحه