پورتال اطلاع رسانی
niopdc شعار سال

ساختمان های ستادی مستقر در تهران


 •  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
  آدرس : تهران ، خیابان ایرانشهر ،خیابان برادران شاداب ، ساختمان شماره 1
  صندوق پستی : 3955
  کد پستی : 1583746911
  شماره تلفن : 84129-021
  شماره نمابر: 88813112-021 - شماره پیگیری 84121199
  مرکز پاسخگویی: 09627
   


 • شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه تهران (مرکزی بهار)
  آدرس : تهران ، خیابان بهار ، نبش خیابان سمیه
  صندوق پستی : 3955
  کد پستی : 1561733344
  شماره تلفن : 9-77500261-021
  شماره نمابر: 77606090-021 

نقشه ساختمان مرکزی