پورتال اطلاع رسانی
niopdc شعار سال

مدیران مناطق 37 گانه

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
محمد بنی سعید مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان
تلفن : 061-53263057
- - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان شرقی
تلفن : 041-34442825
احمد مجرد مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه
تلفن : 044-33441029
ایمیل :
عبدالله گیتی‌منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اصفهان
تلفن : 031-36243581
ایمیل :
سیدحجت مدنی مدیرشرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل
تلفن : 045-33356830
نعمت اله نجفی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز
تلفن : 061-34442089
موبایل : 09163675986
ایمیل :
سعید جمشیدی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان مرکزی
تلفن : 086-33433313
محسن وزارتی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز
علی‌اصغر چاغروندی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام
تلفن : 084-32228474
ایمیل :
هوشنگ غلامی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر
تلفن : 077-33330272
علی روح‌ اللهی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران
جواد بلندی مدیرشرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت حیدریه
ایمیل :
سیدکاظم اسد مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار
تلفن : 054-35339985
تورج امانی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چالوس
تلفن : 011-52256901
ایمیل :
ساسان تیموری مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری
علی‌اصغر اصغری مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی
تلفن : 051-37633022
مجتبی شکوری مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان شمالی
تلفن : 058-32313782
قربانعلی مردانی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی
تلفن : 056-32210031
ایمیل :
حمید حبیبی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان
تلفن : 024-33048106
ایمیل :
ابراهیم پوریزدانی مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه زاهدان
تلفن : 054-33413513
غلام محمد احمدی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه سبزوار‎‌
سبحان رجب‌پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری
ایمیل :
رضاعلی نیک نظر مسئولیت هدایت، راهبری و تمشیت امورات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود
اسداله طاهری حسینخانی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس
تلفن : 071-32284450
لطف‌اله مسعودی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قزوین
تلفن : 028-33570771
ایمیل :
سیدمحمود طاهری مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم
تلفن : 025-36614022
جهانبخش نوکانی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان
فریدون یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه
ایمیل :
سیدباقر نورالدینی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان
تلفن : 034-32532289
ایمیل :
سالار خشایی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کهگیلویه و بویر احمد
عیسی افتخاری مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان
تلفن : 017-32424202
کوروش بالادست مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان
تلفن : 013-32115061
ایمیل :
پیمان بهرامی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان
تلفن : 066-33305001
سیدجواد فیض‌حسینی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب
تلفن : 044-45358651
ایمیل :
احمد سالاری‌ فر مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان
امین روستایی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان
تلفن : 081-38265078
ایمیل :
عبدالرضا انتظاری مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد
تلفن : 035-36233045