پورتال اطلاع رسانی
niopdc شعار سال

معرفی اداره ارتباط با رسانه ها

  • مطالعه روزانه کلیه سایت ها و پایگاههای خبری و همچنین جراید کثیرالانتشار و محلی به منظور آگاهی بیشتر از جایگاه شرکت ملی پخش در نزد مخاطبین و پاسخ به مطالبات مردم
  • اطلاع رسانی به شهروندان در خصوص نحوه خدمات رسانی از طریق برگزاری مصاحبه با مدیران و مسئولین شرکت و یا درج اطلاعات لازم برای عدم مراجعه حضوری شهروندان به شرکت ملی پخش با عنوان خدمات به مردم و مشتریان در سایت NIOPDC و همچنین چاپ آگهی در جراید در حوزه میزان و چگونگی همکاری پیمانکاران با شرکت .