پورتال اطلاع رسانی
niopdc شعار سال

حلال­های 400 و 409(آروماتیک بالا)

بخش اعظم حلال 409، از هیدروکربن­های آروماتیک (بیش از 75 درصد)، عمدتاً از نوع تولوئن تشکیل شده است. حلال 400 با دارا بودن حداقل 30 درصد ترکیبات آروماتیکی، شامل هیدروکربن­های پارافینی و سیکلوپارافینی نیز است.

مشخصات :

TEST METHOD

LIMIT

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

-

409

400

-

Kind of solvent

Astm  D1298

report

report

kg/m3

Density @ 15°C

Astm  D86

106-123

45-150

°C

Distillation range

Astm  D156

25

25

-

Color, saybolt (min)

Astm  D130

1a

1a

-

Copper strip, 3hrs@100°c

Astm  D4952

Neg

Neg

-

Doctor test

Astm  D1266

0.05

0.01

%wt

SulphurTotal (max)

Astm  D1319

75

30

%vol

Aromatic content (min)

 

کاربرد

  • به عنوان رقیق کننده در لاک الکل­ها، رنگ­ها، جلا دهنده­ها و مرکب چاپ
  • به عنوان رقیق کننده در ساخت چسب­ها
  • به عنوان ماده متشکله تینر