پورتال اطلاع رسانی
niopdc شعار سال

نفت کوره 180 و 230

 


این فرآورده­ها برش­های سنگین­تر از نفتگاز می­باشند. ترکیبات تشکیل دهنده آنها عمدتاً هیدروکربورهای سنگین موجود در باقی­مانده تقطیر نفت خام هستند که بر حسب مورد مصرف، با استفاده از برش­های سبک نفتی تنظیم گرانروی شده و بعنوان سوخت سنگین مورد مصرف قرار می­گیرند.

 

مشخصات:

TEST METHOD

LIMIT

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

------

230

180

------

kind of fuel oil

Astm  D445

230

180

c.st

Viscosity kinematic @ 50°C (max)

Astm  D1298

report

report

kg/m3

Density @ 15°C (max)

Astm  D97

Winter:5.0

Winter:4.5

° C

Pour point (max)

Summer:15

Summer:15

Astm  D93

65

60

° C

Flash point (min)

Astm  D1552

3.0

3.0

%wt

SulphurTotal  (max)

Astm  D189

13

13

%wt

Carbon Residue Conradson (max)

Astm  D482

0.05

0.05

%wt

Ash (max)

Astm  D1796

0.5

0.5

% vol

Water & sediment (max)

Astm  D4868

41.8

41.8

MJ/kg

Calorific value higher (min)

 

کاربرد:

به عنوان سوخت در دیزل­های ثابت و متحرک و صنایعی که مشعل طراحی شده جهت سیستم احتراق آنان قابلیت مصرف این فرآورده را داشته باشد.