پورتال اطلاع رسانی
niopdc شعار سال

فرآورده ها


 ردیف نوع فرآورده واحد قیمت (به ریال)
1  بنزین موتور معمولی سهمیه ای
لیتر
15000
2
بنزین موتور معمولی غیر سهمیه ای
لیتر
30000
3  بنزین سوپر
لیتر
35000
4  نفت گاز
 لیتر 3000
5
 نفت کوره
 لیتر  3000
6  نفت سفید
 لیتر 1500
7
گاز مایع
کیلوگرم

 2300

8  ATK
 سنت/گالن بر مبنای دلار 241
9
 ATK
 سنت/گالن بر مبنای یورو 205
10  ATK
 لیتر/ریال 146255

جهت مشاهده نرخ فرآورده های ویژه نفتی در بورس به این آدرس مراجعه فرمایید: www.imc.co.ir

 ردیف نوع فرآورده واحد قیمت (به ریال)
1  بنزین موتور معمولی
لیتر
110751
2
بنزین موتور سوپر لیتر 114177
3 نفت کوره
لیتر توضیحات
4  نفت گاز لیتر 108786
5
 نفت سفید لیتر
107741
6 گاز مایعLPG (ریال بر کیلو) کیلو 161176

قیمت دلاری و ریالی نفتگاز و نفت کوره

 ردیف نوع فرآورده نرخ هر تن متریک  نرخ هر لیتر
    دلار ریال

 دلار  ریال
1 نفتگاز
- - -  -
2
نفت کوره 180 -
116426408  - 112937
3 نفت کوره 230 -
115890840 - 112423
4 نفت کوره 280 -
115509628 - 112048
5 نفت کوره 380 - 114899221 - 111464

* نرخ نیما دلار آمریکا : 233872.5 ریال

 

نرخ دلاری و ریالی خرده فروشی (بانکرینگ) نفتگاز و نفت کوره

 
 ردیف نوع فرآورده نرخ هر تن متریک  نرخ هر لیتر
    دلار ریال

 دلار  ریال
1 نفتگاز
583/32 153467117 0.489 128652
2
نفت کوره 230 438/88
115466036 0.4257 111998
3 نفت کوره 280 435/60
114603093 0.4225 111157
4 نفت کوره 380 424/65 111722230
0.4119 108368

* نرخ دلار آمریکا : 263092/5 ریال

 ردیف شرح واحد قیمت (به ریال)
1  سیلندر 2 کیلوگرمی
کیلوگرم 40000
2
 سیلندر 5 کیلوگرمی کیلوگرم 87000
3  سیلندر 11 کیلوگرمی کیلوگرم 167000
4  سیلندر 25 کیلوگرمی  کیلوگرم 340000
5
 سیلندر 33 کیلوگرمی  کیلوگرم 430000
6  سیلندر 45 کیلوگرمی  کیلوگرم 560000
7
 سیلندر 50 کیلوگرمی کیلوگرم

590000

  • هموطنان عزیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی و یا عرضه خارج از شبکه (قاچاق)، مراتب را به سامانه 124 مرکز رسیدگی به پاسخگویی و شکایات سازمان صمت ( وزارت صنعت، معدن و تجارت) استان اطلاع دهید.